لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (9)
تالیف (0)
ترجمه (12)
تهران (12)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (12) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ترکان در ایران
نويسنده:برتولد اشپولر ؛ نويسنده:کلیفوردادموند بازورث ؛ نويسنده:فاروق سومر - مولی - دیویی: 955.052 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 140000 ریال - 8 -03-2671-964-978 انتخاب
2- ترکان در ایران
نويسنده:برتولد اشپولر ؛ نويسنده:کلیفوردادموند بازورث ؛ نويسنده:فاروق سومر - مولی - دیویی: 955.052 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 44000 ریال - 4 -03-2671-964 انتخاب
3- دارالخلافه عباسیان: تاریخ کهن، جغرافیای تاریخی و سرگذشت اولیه بغداد
نويسنده:عبدالعزیز دوری ؛ نويسنده:آلکساندر دوما ؛ نويسنده:دومینیک سوردل - کتاب مرجع - دیویی: 956.747 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 20000 ریال - 2 -6-90173-600-978 انتخاب
4- تاریخ ایران کیمبریج: از ظهور اسلام تا آمدن دولت سلجوقیان (از فروپاشی دولت ساسانیان تا آمدن سلجوقیان)
نويسنده:عبدالحسین زرین‌کوب ؛ نويسنده:مرتضی مطهری ؛ نويسنده:سیدحسین نصر - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 955 - 674 صفحه - جلد 4 - وزیری (گالینگور) - چاپ 8 سال 1389 - 110000 ریال - 2 -0302-00-964-978 انتخاب
5- تاریخ ایران کیمبریج: از ظهور اسلام تا آمدن دولت سلجوقیان (از فروپاشی دولت ساسانیان تا آمدن سلجوقیان)
نويسنده:عبدالحسین زرین‌کوب ؛ نويسنده:مرتضی مطهری ؛ نويسنده:سیدحسین نصر - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 955 - 674 صفحه - جلد 4 - وزیری (گالینگور) - چاپ 7 سال 1388 - 80000 ریال - 2 -0302-00-964-978 انتخاب
6- تاریخ ایران کیمبریج: از ظهور اسلام تا آمدن دولت سلجوقیان (از فروپاشی دولت ساسانیان تا آمدن سلجوقیان)
نويسنده:عبدالحسین زرین‌کوب ؛ نويسنده:مرتضی مطهری ؛ نويسنده:سیدحسین نصر - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 955 - 674 صفحه - جلد 4 - وزیری (گالینگور) - چاپ 10 سال 1390 - 147000 ریال - 2 -0302-00-964-978 انتخاب
7- ترکان در ایران
نويسنده:برتولد اشپولر ؛ نويسنده:کلیفوردادموند بازورث ؛ نويسنده:فاروق سومر - مولی - دیویی: 955.052 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 160000 ریال - 8 -03-2671-964-978 انتخاب
8- تاریخ ایران کیمبریج: از ظهور اسلام تا آمدن دولت سلجوقیان (از فروپاشی دولت ساسانیان تا آمدن سلجوقیان)
نويسنده:عبدالحسین زرین‌کوب ؛ نويسنده:مرتضی مطهری ؛ نويسنده:سیدحسین نصر - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 955 - 676 صفحه - جلد 4 - وزیری (گالینگور) - چاپ 9 سال 1390 - 147000 ریال - 2 -0302-00-964-978 انتخاب
9- ترکان در ایران
نويسنده:برتولد اشپولر ؛ نويسنده:کلیفوردادموند بازورث ؛ نويسنده:فاروق سومر - مولی - دیویی: 955.052 - 268 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1396 - 280000 ریال - 8 -03-2671-964-978 انتخاب
10- تاریخ ایران کیمبریج: از ظهور اسلام تا آمدن دولت سلجوقیان (از فروپاشی دولت ساسانیان تا آمدن سلجوقیان)
نويسنده:عبدالحسین زرین‌کوب ؛ نويسنده:مرتضی مطهری ؛ نويسنده:سیدحسین نصر - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 955 - 670 صفحه - جلد 4 - وزیری (گالینگور) - چاپ 11 سال 1394 - 350000 ریال - 2 -0302-00-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2