لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (1)
تالیف (4)
ترجمه (0)
تهران (3)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نکات برتر در ارتوپدی و شکستگی‌ها: خلاصه "شکستگی‌ها و ارتوپدی آدامز" رفرانس آزمون‌های بخش ...
گردآورنده:مهدی ایزدی ؛ گردآورنده:علیرضا کدخدایی - موسسه ‌فرهنگی‌ انتشاراتی‌ پروانه‌ دانش - دیویی: 617.15 - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 25500 ریال - 964-5740-24-X انتخاب
2- نکات برتر در ارتوپدی و شکستگی‌ها: خلاصه "شکستگی‌ها و ارتوپدی آدامز" رفرانس آزمون‌های بخش ...
گردآورنده:مهدی ایزدی ؛ گردآورنده:علیرضا کدخدایی - موسسه ‌فرهنگی‌ انتشاراتی‌ پروانه‌ دانش - دیویی: 617.15 - 186 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 25500 ریال - 964-5740-24-X انتخاب
3- مختصری از قوانین و مقررات رشته‌های ورزشی
گردآورنده:علیرضا کدخدایی ؛ گردآورنده:محمدرضا مازندرانی ؛ گردآورنده:یعقوب رستمکلایی - موسسه فرهنگی انتشاراتی گرگان - دیویی: 796 - 112 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 4000 ریال - 1 -43-7225-964 انتخاب
4- چگونه بر استرس غلبه کنیم؟
نويسنده:علیرضا کدخدایی - نیک پیک،پروانه‌ دانش - دیویی: 155.9042 - 128 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 6500 ریال - 0 -04-8116-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1