لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(33)
چاپ مجدد (24)
تالیف (0)
ترجمه (57)
تهران (53)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (47)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (57) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- جین ایر
نويسنده:شارلوت برونته ؛ بازنويسي:آنا کلیبورن ؛ مترجم:نوشین ابراهیمی - افق - دیویی: 823.8 - 256 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 6 سال 1392 - 135000 ریال - 0 -265-369-964-978 انتخاب
2- دستگاه گوارش
نويسنده:ریچارد واکر ؛ نويسنده:آنا کلیبورن ؛ نويسنده:الیزابت برونوین - الماس پارسیان - دیویی: 612.3 - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 125000 ریال - 8 -4-95543-600-978 انتخاب
3- زندگی ساحلی
نويسنده:آنا کلیبورن ؛ مترجم:مهدی رمضانی - گنجینه دانش نوین - دیویی: 551.457 - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 70000 ریال - 3 -44-7288-600-978 انتخاب
4- گرانش دلهره‌آور و نیروهای سرنوشت‌ساز دیگر
نويسنده:آنا کلیبورن ؛ مترجم:هدیه اصغرپور - کمال اندیشه - دیویی: 531.14 - 30 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 280000 ریال - 8 -64-8365-600-978 انتخاب
5- کتاب مرجع نخستین دایره‌المعارف مهندسی ژنتیک و DNA: ارتباط با اینترنت
نويسنده:آنا کلیبورن ؛ مترجم:جواد ثابت‌نژاد ؛ ويراستار:پریسا همایون‌روز - ذکر - دیویی: 030 - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 85000 ریال - 4 -423-307-964-978 انتخاب
6- چرا زنبور عسل می‌سازد؟
نويسنده:آنا کلیبورن ؛ مترجم:امیر صالحی‌طالقانی ؛ ويراستار:شاهده سعیدی - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - دیویی: 595.79 - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 6000 ریال - 4 -006-536-964 انتخاب
7- تغییرات بدن
نويسنده:ریچارد واکر ؛ نويسنده:آنا کلیبورن ؛ نويسنده:الیزابت برونوین - الماس پارسیان - دیویی: 612 - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 125000 ریال - 7 -1-95543-600-978 انتخاب
8- 100 راه برای نجات کره‌ی زمین
نويسنده:آنا کلیبورن ؛ مترجم:نگار عجایبی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.73 - 48 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 50000 ریال - 3 -428-389-964-978 انتخاب
9- گیاهان مرگبار و موجودات سبز ناخوشایند دیگر
نويسنده:آنا کلیبورن ؛ مترجم:هدیه اصغرپور - کمال اندیشه - دیویی: 581.4 - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 280000 ریال - 6 -68-8365-600-978 انتخاب
10- جین ایر
نويسنده:شارلوت برونته ؛ مترجم:نوشین ابراهیمی ؛ بازنويسي:آنا کلیبورن - افق - دیویی: 823.8 - 258 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1388 - 48000 ریال - 0 -265-369-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6