لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (20)
تالیف (0)
ترجمه (27)
تهران (26)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (13)

تعداد یافت شده (27) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شکل‌گیری هنر اسلامی
نويسنده:الگ گرابر ؛ مترجم:مهدی گلچین‌عارفی - حکمت سینا - دیویی: 709.17681 - 400 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 1 -15-8058-600-978 انتخاب
2- هنر و معماری اسلامی 1 (650 - 1250)
نويسنده:ریچارد اتینگهاوزن ؛ نويسنده:الگ گرابر ؛ مترجم:یعقوب آژند - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 709.17671 - 900 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1398 - 770000 ریال - انتخاب
3- هنر و معماری اسلامی (1) 650 - 1250
نويسنده:ریچارد اتینگهاوزن ؛ نويسنده:الگ گرابر ؛ مترجم:یعقوب آژند - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 709.17671 - 640 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 13 سال 1399 - 550000 ریال - 0 -412-459-964-978 انتخاب
4- هنر و معماری اسلامی
نويسنده:ریچارد اتینگهاوزن ؛ نويسنده:الگ گرابر ؛ مترجم:یعقوب آژند - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 709.17671 - 632 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 14000 ریال - 6 -412-459-964 انتخاب
5- شکل‌گیری هنر اسلامی
نويسنده:الگ گرابر ؛ مترجم:مهرداد وحدتی‌دانشمند ؛ ويراستار:مهران کندری - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - دیویی: 709.017671 - 358 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 22000 ریال - 1 -115-426-964 انتخاب
6- تاریخ ایران کمبریج: از آمدن سلجوقیان تا فروپاشی دولت ایلخانان
نويسنده:کلیفوردادموند بازورث ؛ نويسنده:آن‌کاترین‌سواین‌فورد لمتون ؛ نويسنده:جان‌اندرو بویل - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 955 - 756 صفحه - جلد 5 - وزیری - چاپ 1 سال 1366 - 2200 ریال - انتخاب
7- هنر و معماری اسلامی (1) 650 - 1250
نويسنده:ریچارد اتینگهاوزن ؛ نويسنده:الگ گرابر ؛ مترجم:یعقوب آژند - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 709.17671 - 620 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 12 سال 1396 - 290000 ریال - 0 -412-459-964-978 انتخاب
8- تاریخ ایران کمبریج: از آمدن سلجوقیان تا فروپاشی دولت ایلخانان
نويسنده:کلیفوردادموند بازورث ؛ نويسنده:آن‌کاترین‌سواین‌فورد لمتون ؛ نويسنده:جان‌اندرو بویل - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 955 - 752 صفحه - جلد 5 - وزیری (گالینگور) - چاپ 7 سال 1388 - 85000 ریال - 9 -0303-00-964-978 انتخاب
9- تاریخ ایران کیمبریج: از آمدن سلجوقیان تا فروپاشی دولت ایلخانان
نويسنده:کلیفوردادموند بازورث ؛ نويسنده:آن‌کاترین‌سواین‌فورد لمتون ؛ نويسنده:آ. باسانی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 955 - 752 صفحه - جلد 5 - وزیری (گالینگور) - چاپ 10 سال 1390 - 169000 ریال - 9 -0303-00-964-978 انتخاب
10- هنر و معماری اسلامی 1 (650 - 1250)
نويسنده:ریچارد اتینگهاوزن ؛ نويسنده:الگ گرابر ؛ مترجم:یعقوب آژند - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 709.17671 - 632 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 26500 ریال - 6 -412-459-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3