لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(40)
چاپ مجدد (30)
تالیف (66)
ترجمه (4)
تهران (63)
شهرستان (7)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (70) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فیزیولوژی گیاهی (زیست‌شناسی تکوینی)
نويسنده:حسن ابراهیم‌زاده - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - دیویی: 581.1 - 542 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1379 - 22000 ریال - 7 -4196-03-964 انتخاب
2- علامه محمد باقر مجلسی، مردی از فردا
نويسنده:حسن ابراهیم‌زاده - سازمان تبلیغات اسلامی - دیویی: 297.99 - 110 صفحه - رقعی (شومیز) - 500 ریال - انتخاب
3- گندمهای ایران با نگاه پژوهشی
نويسنده:حسن ابراهیم‌زاده ؛ نويسنده:اعظم سلیمی ؛ نويسنده:خدیجه کیارستمی - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 633.110955 - 400 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 160000 ریال - 8 -1430-01-964-978 انتخاب
4- فیزیولژی گیاهی (فتوسنتز)
نويسنده:حسن ابراهیم‌زاده - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - دیویی: 581 - 476 صفحه - (در6جلد ) - جلد 4 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 25000 ریال - 2 -4288-03-964 انتخاب
5- فیزیولژی گیاهی: مبحث تمایز
نويسنده:حسن ابراهیم‌زاده - موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران - دیویی: 580 - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1371 - 3500 ریال - انتخاب
6- زیست‌شناسی عمومی: گیاهی و جانوری
نويسنده:حسن ابراهیم‌زاده ؛ نويسنده:ابوالقاسم امین ؛ نويسنده:حسن دیانت‌نژاد - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 574 - 936 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1387 - 140000 ریال - 1 -1004-01-964-978 انتخاب
7- شیخ کلینی: آفتاب حدیث
نويسنده:حسن ابراهیم‌زاده - شرکت چاپ و نشر بین‌الملل - دیویی: 297.998 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 25000 ریال - 6 -94-7126-964-978 انتخاب
8- زیست‌شناسی عمومی: گیاهی و جانوری
نويسنده:حسن ابراهیم‌زاده - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 574 - 934 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 55000 ریال - انتخاب
9- فیزیولوژی گیاهی
نويسنده:حسن ابراهیم‌زاده - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - دیویی: 581.1 - 598 صفحه - وزیری - چاپ 3 سال 1371 - 3500 ریال - انتخاب
10- غرب‌شناسی
نويسنده:حسن ابراهیم‌زاده - کانون اندیشه جوان - دیویی: 297.48 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 8 -023-159-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7