لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(51)
چاپ مجدد (141)
تالیف (4)
ترجمه (188)
تهران (192)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (189)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (192) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- روبان قرمزی و خواب بعدازظهر
نويسنده:مرسر مایر ؛ مترجم:میلاد مینویی ؛ بازنويسي:شیوا دوستانی - گوهر دانش - دیویی: 813 - 24 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 7 سال 1387 - 3000 ریال - 7 -06-7173-964 انتخاب
2- یک روز با دندانپزشک
نويسنده:مرسر مایر ؛ مترجم:مژگان شریعت‌زاده ؛ بازنويسي:شیوا دوستانی - گوهر دانش - دیویی: 813 - 24 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 5 سال 1383 - 1750 ریال - 1 -09-7173-964 انتخاب
3- قصه‌ی روبان قرمزی
نويسنده:مرسر مایر ؛ مترجم:آمنه عبدلی ؛ بازنويسي:شیوا دوستانی - گوهر دانش - دیویی: 813 - 24 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 12 سال 1389 - 0 -04-7173-964 انتخاب
4- اتاق شلوغ
نويسنده:مرسر مایر ؛ مترجم:آمنه عبدلی ؛ بازنويسي:شیوا دوستانی - گوهر دانش - دیویی: 813 - 24 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 12 سال 1387 - 3000 ریال - 3 -08-7173-964 انتخاب
5- روبان قرمزی و خواب بعدازظهر
نويسنده:مرسر مایر ؛ مترجم:میلاد مینویی ؛ بازنويسي:شیوا دوستانی - گوهر دانش - دیویی: 813 - 24 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 11 سال 1388 - 3500 ریال - 7 -06-7173-964 انتخاب
6- روبان قرمزی و صندلی مخصوص
نويسنده:مرسر مایر ؛ مترجم:شیوا دوستانی - گوهر دانش - دیویی: 813 - 24 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 14 سال 1389 - 6000 ریال - 9 -05-7173-964 انتخاب
7- وقتی بزرگتر شدم
نويسنده:مرسر مایر ؛ مترجم:مهدیه کویکی - آوای اندیشه - دیویی: 813 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 3500 ریال - 2 -83-5726-964 انتخاب
8- نی نی
نويسنده:مرسر مایر ؛ مترجم:صبا رفیع - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 813 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 25000 ریال - 0 -432-389-964-978 انتخاب
9- من و مامانم
نويسنده:مرسر مایر ؛ مترجم:هایده کروبی - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - دیویی: 813 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 25000 ریال - 0 -601-389-964-978 انتخاب
10- مامانم گم شده!
نويسنده:جینا مایر ؛ مترجم:هایده کروبی ؛ تصويرگر:مرسر مایر - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - دیویی: 833 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 180000 ریال - 2 -240-477-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 20