لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(20)
چاپ مجدد (86)
تالیف (99)
ترجمه (7)
تهران (106)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (18)

تعداد یافت شده (106) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- جامعه‌شناسی عمومی
نويسنده:منوچهر محسنی - طهوری - دیویی: 301 - 604 صفحه - رقعی - چاپ 9 سال 1368 - 1380 ریال - انتخاب
2- مبانی جامعه‌شناسی علم: جامعه، علم و تکنولوژی
نويسنده:منوچهر محسنی - طهوری - دیویی: 301 - 235 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1372 - 2500 ریال - انتخاب
3- مقدمات جامعه‌شناسی (با تجدیدنظر و بازنگری)
نويسنده:منوچهر محسنی - نشر دوران - دیویی: 301 - 368 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 26 سال 1389 - 65000 ریال - 7 -01-6221-964-978 انتخاب
4- بررسی آگاهی‌ها، نگرش‌ها و رفتارهای اجتماعی و فرهنگی در تهران
نويسنده:منوچهر محسنی - زهد - دیویی: 955.122044 - 866 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1379 - 50000 ریال - 8 -22-6997-964 انتخاب
5- بررسی پیوندها و نیروهای اجتماعی در ایران
نويسنده:منوچهر محسنی ؛ نويسنده:پرویز صالحی - آرون - دیویی: 955.0072 - 248 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 35000 ریال - 6 -53-7217-964 انتخاب
6- ازدواج و خانواده در ایران
نويسنده:منوچهر محسنی ؛ نويسنده:ابوالقاسم پوررضا - یادداشت - دیویی: 306.810955 - 370 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 98000 ریال - 0 -46-6297-600-978 انتخاب
7- رضایت اجتماعی در ایران
نويسنده:منوچهر محسنی ؛ نويسنده:پرویز صالحی - یادداشت - دیویی: 310 - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 90000 ریال - 6 -57-6297-600-978 انتخاب
8- مبانی جامعه‌شناسی علم: جامعه، علم و تکنولوژی
نويسنده:منوچهر محسنی - طهوری - دیویی: 301 - 274 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1398 - 250000 ریال - 3 -47-5911-600-978 انتخاب
9- انحرافات اجتماعی: انگیزه‌ها و علل خودکشی
نويسنده:منوچهر محسنی - منوچهر محسنی - دیویی: 364.1522 - 88 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1366 - 200 ریال - انتخاب
10- مقدمات جامعه‌شناسی
نويسنده:منوچهر محسنی - صاحب اثر - دیویی: 301 - 456 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1372 - 4800 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 11