لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (1)
تالیف (8)
ترجمه (4)
تهران (0)
شهرستان (12)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (12) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تجزیه نمونه‌های حقیقی (تجربی): به انضمام روش تهیه محلولها
نويسنده:احمد تقوایی‌پور ؛ ويراستار:محمود چمساز ؛ ويراستار:جلیل مشیدی - دانشگاه اراک - دیویی: 543 - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 3900 ریال - انتخاب
2- مبحثی در هندسه نوین
نويسنده:جودیت‌ان. سدربرگ ؛ مترجم:محمود پارچه‌طلب ؛ ويراستار:امیر خسروی - دانشگاه اراک - دیویی: 516.04 - 325 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 10900 ریال - 9 -5-91481-964 انتخاب
3- عملکرد و یادگیری حرکتی
نويسنده:ریچارد ای. اشمیت ؛ مترجم:حسن خلجی ؛ مترجم:مهدی سهرابی - دانشگاه اراک - دیویی: 152.334 - 464 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 7900 ریال - 2 -3-91481-964 انتخاب
4- شیمی آلی 3
نويسنده:ناصر فروغی‌فر ؛ ويراستار:رحیم مدینی ؛ ويراستار:جلیل مشیدی - دانشگاه اراک - دیویی: 547 - 368 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 6900 ریال - انتخاب
5- نگرشی بر اندیشه‌های مولوی: انتقادگونه‌ای بر مثنوی مولوی
نويسنده:جلیل مشیدی - دانشگاه اراک - دیویی: 8fa1.31 - 296 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1383 - 29000 ریال - 7 -16-7320-964 انتخاب
6- خالق هستی
نويسنده:محمدرضا قاسمی ؛ ويراستار:جلیل مشیدی - جهاد دانشگاهی استان مرکزی - دیویی: 297.42 - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 25000 ریال - انتخاب
7- روان‌شناسی سوگ و فقدان
نويسنده:منصور عبدی ؛ نويسنده:فرامرز آسنجرانی ؛ ويراستار:جلیل مشیدی - آی‌سانا - دیویی: 155.937 - 80 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 30000 ریال - 5 -00-6577-600-978 انتخاب
8- تجزیه نمونه‌های حقیقی (تجربی): به انضمام روش تهیه محلولها
نويسنده:احمد تقوایی‌پور ؛ ويراستار:محمود چمساز ؛ ويراستار:جلیل مشیدی - دانشگاه اراک - دیویی: 543 - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 30000 ریال - 1 -48-7320-964-978 انتخاب
9- تجزیه نمونه‌های حقیقی (تجربی): به انضمام روش تهیه محلولها
نويسنده:احمد تقوایی‌پور ؛ ويراستار:محمود چمساز ؛ ويراستار:جلیل مشیدی - دانشگاه اراک - دیویی: 543 - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3900 ریال - 6 -1-91481-964 انتخاب
10- کلام در کلام مولوی
نويسنده:جلیل مشیدی - دانشگاه اراک - دیویی: 8fa1.31 - 368 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 16300 ریال - 7 -6-91481-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2