لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(72)
چاپ مجدد (228)
تالیف (29)
ترجمه (271)
تهران (281)
شهرستان (19)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (300) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قرآن مجید با ترجمه فارسی
مترجم:عباس مصباح‌زاده - اقبال - دیویی: 297.141 - 642 صفحه - چاپ 1 سال 1362 - 600 ریال - انتخاب
2- کلیات مفاتیح الجنان
نويسنده:عباس قمی ؛ مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ خطاط:عباس مصباح‌زاده - ایران - دیویی: 297.772 - 1148 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1367 - 2100 ریال - انتخاب
3- بیست سوره از قرآن کریم بانضمام تعقیبات مشترکه و دعاهای ایام هفته
مترجم:عباس مصباح‌زاده ؛ خطاط:محمد ریاضی‌زنجانی - یاسین - دیویی: 297.112 - 176 صفحه - جیبی - چاپ 4 سال 1370 - 200 ریال - انتخاب
4- مصحف شریف قرآن مجید با ترجمه فارسی و خلاصه التفاسیر بانضمام خواص سور و آیات
مترجم:عباس مصباح‌زاده ؛ خطاط:محمود اشرفی‌تبریزی - جاویدان - دیویی: 297 - 1034 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1372 - 15000 ریال - انتخاب
5- قرآن مجید (با ترجمه فارسی)
مترجم:عباس مصباح‌زاده - اقبال - دیویی: 297.141 - 1282 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1373 - 18500 ریال - انتخاب
6- دعا، یا، نیایش به درگاه خدا
نويسنده:عباس قمی ؛ مترجم:عباس مصباح‌زاده ؛ خطاط:محمد ریاضی‌زنجانی - یاسین - دیویی: 297.772 - 256 صفحه - جیبی - چاپ 11 سال 1373 - 2200 ریال - انتخاب
7- خلاصه‌ای از آموزش قرآن کریم و عم جزء
مترجم:عباس مصباح‌زاده ؛ خطاط:علیرضا مفتخری - موسسه‌ انتشارات ‌قدیانی - دیویی: 297.15107 - 88 صفحه - چاپ 5 سال 1369 - 250 ریال - انتخاب
8- جزء سی‌ام قرآن کریم
مترجم:عباس مصباح‌زاده ؛ خطاط:سیدسعید اهری‌زاده - پیام آزادی - دیویی: 297.112 - 39 صفحه - وزیری - چاپ 2 سال 1371 - 200 ریال - انتخاب
9- یک جزء قرآن مجید با ترجمه فارسی عم جزء
مترجم:عباس مصباح‌زاده ؛ خطاط:غلامرضا صفا - اقبال - دیویی: 297.112 - 72 صفحه - جیبی (گلاسه) - چاپ 2 سال 1375 - 800 ریال - 6 -046-406-964 انتخاب
10- سوره مبارکه انعام و دعای توسل با زیارت وارث
مترجم:عباس مصباح‌زاده ؛ خطاط:محمد ریاضی‌زنجانی - یاسین - دیویی: 297.112 - 112 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 1200 ریال - 9 -01-5995-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 30