لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (12)
تالیف (3)
ترجمه (13)
تهران (14)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (13)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (16) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- حسابداری: همراه با شرح کامل و حل تمرینات 3 مبحث تخصصی حسابداری، پاسخ به سوالات آزمونهای گذشته کاردانی به کارشناسی ...
نويسنده:محسن رحیمی‌دستجردی ؛ نويسنده:امیرفرهنگ معتمدی ؛ نويسنده:بابک مختاری - موسسه علمی دانش‌پژوهان برین - دیویی: 657.076 - 332 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 62000 ریال - 3 -98-7983-964-978 انتخاب
2- 100 دانشمند که جهان را تغییر دادند
نويسنده:جان‌هودسن تینر ؛ مترجم:اسفندیار معتمدی ؛ مترجم:امیرفرهنگ معتمدی - فاطمی - دیویی: 509.22 - 102 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1388 - 19000 ریال - 4 -406-318-964 انتخاب
3- 100 دانشمند که جهان را تغییر دادند
نويسنده:جان‌هودسن تینر ؛ مترجم:اسفندیار معتمدی ؛ مترجم:امیرفرهنگ معتمدی - فاطمی - دیویی: 509.22 - 108 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1395 - 70000 ریال - 4 -406-318-964 انتخاب
4- ارتباطات
نويسنده:لس کمبل ؛ مترجم:امیرفرهنگ معتمدی ؛ ويراستار:حسین دانشفر - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 507 - 40 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 5500 ریال - 3 -609-436-964 انتخاب
5- ارتباطات
نويسنده:لس کمبل ؛ مترجم:امیرفرهنگ معتمدی ؛ ويراستار:حسین دانشفر - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 507 - 40 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 6000 ریال - 964-436-970-X انتخاب
6- ارتباطات
نويسنده:لس کمبل ؛ مترجم:امیرفرهنگ معتمدی ؛ ويراستار:حسین دانشفر - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 507 - 40 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1379 - 4500 ریال - 9 -211-353-964 انتخاب
7- 100 دانشمند که جهان را تغییر دادند
نويسنده:جان‌هودسن تینر ؛ مترجم:اسفندیار معتمدی ؛ مترجم:امیرفرهنگ معتمدی - فاطمی - دیویی: 509.22 - 108 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1391 - 35000 ریال - 4 -406-318-964 انتخاب
8- ارتباطات
نويسنده:لس کمبل ؛ مترجم:امیرفرهنگ معتمدی ؛ ويراستار:حسین دانشفر - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 507 - 40 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1381 - 7000 ریال - 9 -824-353-964 انتخاب
9- 100 دانشمند که جهان را تغییر دادند
نويسنده:جان‌هودسن تینر ؛ مترجم:اسفندیار معتمدی ؛ مترجم:امیرفرهنگ معتمدی - موسسه فرهنگی فاطمی - دیویی: 509.22 - 108 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 13500 ریال - 4 -406-318-964 انتخاب
10- ارتباطات
نويسنده:لس کمبل ؛ نويسنده:پولین هویل ؛ نويسنده:گلوریا نیمن‌کو - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 507 - 40 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1391 - 40000 ریال - 8 -824-353-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2