لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(883)
چاپ مجدد (1078)
تالیف (1893)
ترجمه (68)
تهران (1772)
شهرستان (189)
كودك و نوجوان (18)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (1961) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مثنوی معنوی: مشتمل بر 2512 بیت در شش دفتر ...
نويسنده:جلال‌الدین‌محمدبن‌محمد مولوی ؛ به‌اهتمام:جواد اقبال ؛ مقدمه:جواد سلماسی‌زاده - اقبال - دیویی: 8fa1.31 - 1186 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1377 - 35000 ریال - 4 -081-406-964 انتخاب
2- مثنوی معنوی: (دفتر پنجم)
نويسنده:جلال‌الدین‌محمدبن‌محمد مولوی ؛ مصحح:رنلدالین نیکلسون - ققنوس - دیویی: 8fa1.31 - 512 صفحه - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1377 - 23000 ریال - انتخاب
3- مثنوی معنوی
نويسنده:جلال‌الدین‌محمدبن‌محمد مولوی ؛ مصحح:رنلدالین نیکلسون - ققنوس - دیویی: 8fa1.31 - 368 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1377 - 23000 ریال - انتخاب
4- مثنوی معنوی (دفتر سوم)
نويسنده:جلال‌الدین‌محمدبن‌محمد مولوی ؛ مصحح:رنلدالین نیکلسون - ققنوس - دیویی: 8fa1.31 - 368 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1377 - 23000 ریال - انتخاب
5- مثنوی معنوی
نويسنده:جلال‌الدین‌محمدبن‌محمد مولوی ؛ به‌اهتمام:محمدسرور مولائی ؛ به‌اهتمام:عفت مستشارنیا - دانشگاه هرمزگان - دیویی: 8fa1.31 - 200 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 6500 ریال - 8 -01-6426-964 انتخاب
6- گزیده غزلیات شمس
نويسنده:جلال‌الدین‌محمدبن‌محمد مولوی ؛ گردآورنده:شهرام رجب‌زاده ؛ به‌اهتمام:محمدرضا شفیعی‌کدکنی - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 8fa1.31 - 688 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1377 - 14000 ریال - 6 -154-445-964 انتخاب
7- مثنوی معنوی بر اساس نسخه قونیه (مجلدات چهارم، پنجم، ششم)
نويسنده:جلال‌الدین‌محمدبن‌محمد مولوی ؛ مصحح:عبدالکریم سروش - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 8fa1.31 - 620 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1377 - 25000 ریال - 2 -125-445-964 انتخاب
8- مثنوی معنوی بر اساس نسخه قونیه (مجلدات اول، دوم، سوم)
نويسنده:جلال‌الدین‌محمدبن‌محمد مولوی ؛ مصحح:عبدالکریم سروش - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 8fa1.31 - 590 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1377 - 25000 ریال - 4 -124-445-964 انتخاب
9- گزیده غزلیات شمس: قرن هفتم هجری
نويسنده:جلال‌الدین‌محمدبن‌محمد مولوی ؛ به‌اهتمام:محمدرضا شفیعی‌کدکنی - موسسه انتشارات‌ امیرکبیر، کتابهای‌ شکوفه - دیویی: 8fa1.31 - 688 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 12 سال 1377 - 15000 ریال - انتخاب
10- مثنوی معنوی مطابق با نسخه تصحیح شده رینولد نیکلسون
نويسنده:جلال‌الدین‌محمدبن‌محمد مولوی ؛ مصحح:رنلدالین نیکلسون - نشر پیمان،دل‌آگاه - دیویی: 8fa1.31 - 996 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1377 - 25000 ریال - 6 -1-91889-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 197