لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (2)
تالیف (11)
ترجمه (0)
تهران (9)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (11) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آشنایی با ICD 10 با رویکردی به روشهای کدگذاری
نويسنده:یوسف مهدی‌پور - نشر سنبله - دیویی: 658 - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 12000 ریال - 5 -94-6702-964 انتخاب
2- آشنایی با ICD-10 با رویکردی به روش‌های کدگذاری
نويسنده:یوسف مهدی‌پور - جعفری،آوای ظهور - دیویی: 616.0012 - 200 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 54800 ریال - 6 -85-6088-964-978 انتخاب
3- کدگزاری علل مرگ و میر بر اساس کتاب ICD.10
نويسنده:یوسف مهدی‌پور - جعفری - دیویی: 616.0012 - 162 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 44800 ریال - 2 -83-6088-964-978 انتخاب
4- مبانی فن‌آوری اطلاعات (1)
نويسنده:جبرائیل فرضی ؛ نويسنده:رضا صفدری ؛ نويسنده:فربد عبادی‌فردآذر - عبادی‌فر،راه تندرستی - دیویی: 004.076 - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 5 -15-8147-964-978 انتخاب
5- آشنایی با ICD-10 با رویکردی به روش‌های کدگذاری
نويسنده:یوسف مهدی‌پور - جعفری - دیویی: 616.0012 - 242 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 64800 ریال - 7 -88-6088-964-978 انتخاب
6- آشنایی با ICD-10 با رویکردی به روش‌های کدگذاری
نويسنده:یوسف مهدی‌پور - حیدری - دیویی: 616.0012 - 242 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 169000 ریال - 6 -36-7815-600-978 انتخاب
7- آشنایی با ICD-10 با رویکردی به روش‌های کدگذاری
نويسنده:یوسف مهدی‌پور - حیدری - دیویی: 616.0012 - 188 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 139000 ریال - 9 -35-7815-600-978 انتخاب
8- آشنایی با ICD-10 با رویکردی به روش‌های کدگذاری
نويسنده:یوسف مهدی‌پور - حیدری - دیویی: 616.0012 - 188 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 450000 ریال - 9 -35-7815-600-978 انتخاب
9- کدگذاری علل مرگ و میر بر اساس کتاب ICD-10
نويسنده:یوسف مهدی‌پور - حیدری - دیویی: 616.0012 - 162 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 139000 ریال - 1 -60-7815-600-978 انتخاب
10- آشنایی با ICD-10 با رویکردی به روش‌های کدگذاری
نويسنده:یوسف مهدی‌پور - حیدری - دیویی: 616.0012 - 244 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 450000 ریال - 6 -36-7815-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2