لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (2)
تالیف (3)
ترجمه (1)
تهران (0)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فرازی بر مکانیک سیالات و هیدرولیک
نويسنده:محمدرضا اکبرزاده ؛ نويسنده:رضا احمدآبادی - جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد) - دیویی: 532 - 372 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 11000 ریال - انتخاب
2- روش جدید در تسطیح اراضی: طرح مستقیم تسطیح اراضی
مترجم:محمدرضا اکبرزاده ؛ مترجم:رضا احمدآبادی - جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد) - دیویی: 631.4 - 64 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 1900 ریال - انتخاب
3- فرازی بر مکانیک سیالات و هیدرولیک
نويسنده:محمدرضا اکبرزاده ؛ نويسنده:رضا احمدآبادی - جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد) - دیویی: 532 - 372 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 37000 ریال - 9 -145-324-964 انتخاب
4- روش جدید در تسطیح اراضی: طرح مستقیم تسطیح اراضی
مترجم:محمدرضا اکبرزاده ؛ مترجم:رضا احمدآبادی - جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد) - دیویی: 526.36 - 64 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 10000 ریال - 964-324-153-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1