لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (8)
تالیف (12)
ترجمه (1)
تهران (12)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (9)

تعداد یافت شده (13) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- گندمهای ایران با نگاه پژوهشی
نويسنده:حسن ابراهیم‌زاده ؛ نويسنده:اعظم سلیمی ؛ نويسنده:خدیجه کیارستمی - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 633.110955 - 400 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 160000 ریال - 8 -1430-01-964-978 انتخاب
2- زیست‌شناسی گیاهی: سال سوم نظام جدید آموزش متوسطه نظری (علوم تجربی)
نويسنده:محمد کرام‌الدینی ؛ نويسنده:فریبا میقانی ؛ ويراستار:فریده(خوش‌آموز) شریفی - موسسه فرهنگی فاطمی، واژه - دیویی: 581.076 - 302 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 13500 ریال - 5 -297-318-964 انتخاب
3- واژه‌نامه علوم علفهای هرز
نويسنده:فریبا میقانی ؛ نويسنده:اسکندر زند - کتاب پایتخت - دیویی: 632.58 - 368 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 125000 ریال - 3 -0-90620-600-978 انتخاب
4- زیست‌شناسی گیاهی سال سوم نظام جدید آموزش متوسطه نظری ...
نويسنده:محمد کرام‌الدینی ؛ نويسنده:فریبا میقانی ؛ ويراستار:فریده(خوش‌آموز) شریفی - موسسه فرهنگی فاطمی، واژه - دیویی: 581.076 - 302 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 13500 ریال - 5 -297-318-964 انتخاب
5- زیست‌شناسی و آزمایشگاه 1 و 2
نويسنده:رضا اربابیان ؛ نويسنده:علی پناهی‌شایق ؛ نويسنده:مصطفی پویان‌پهنه‌کلائی - موسسه‌ علمی‌ و فرهنگی ‌ایران‌ سنجش - دیویی: 574.076 - 336 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 6 سال 1383 - 29000 ریال - 0 -53-7068-964 انتخاب
6- زیست‌شناسی و آزمایشگاه 1 و 2
نويسنده:رضا اربابیان ؛ نويسنده:علی پناهی‌شایق ؛ نويسنده:مصطفی پویان‌پهنه‌کلائی - موسسه‌ علمی‌ و فرهنگی ‌ایران‌ سنجش - دیویی: 574.076 - 330 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 7 سال 1383 - 34000 ریال - 0 -53-7068-964 انتخاب
7- زیست‌شناسی و آزمایشگاه 1 و 2
نويسنده:رضا اربابیان ؛ نويسنده:علی پناهی‌شایق ؛ نويسنده:عبدالخالق عزیزپور - موسسه‌ علمی‌ و فرهنگی ‌ایران‌ سنجش - دیویی: 574.076 - 336 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 10 سال 1383 - 39000 ریال - 0 -53-7068-964 انتخاب
8- سند برنامه‌ای راهبردی توسعه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور برنامه تحقیقات راهبردی مدیریت علف‌های هرز
تدوين:جواد خلقانی ؛ تدوين:منصور منتظری ؛ تدوين:حسین نجفی - موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور - دیویی: 632.50955 - 460 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 85000 ریال - 3 -00-5916-600-978 انتخاب
9- زیست‌شناسی و آزمایشگاه 1 و 2
نويسنده:رضا اربابیان ؛ نويسنده:علی پناهی‌شایق ؛ نويسنده:عبدالخالق عزیزپور - موسسه‌ علمی‌ و فرهنگی ‌ایران‌ سنجش - دیویی: 574.076 - 336 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1383 - 29000 ریال - 0 -53-7068-964 انتخاب
10- زیست‌شناسی و آزمایشگاه 1 و 2
نويسنده:رضا اربابیان ؛ نويسنده:علی پناهی‌شایق ؛ نويسنده:مصطفی پویان‌پهنه‌کلائی - موسسه‌ علمی‌ و فرهنگی ‌ایران‌ سنجش - دیویی: 574.076 - 330 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 9 سال 1383 - 39000 ریال - 0 -53-7068-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2