لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(19)
چاپ مجدد (13)
تالیف (1)
ترجمه (31)
تهران (26)
شهرستان (6)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (32) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دو سفرنامه درباره لرستان
نويسنده:ادموندز سیسیل‌جان ؛ نويسنده:بارون دوبد ؛ نويسنده:ولادیمیرفئودوروویچ مینورسکی - بابک - دیویی: 955.504 - 188 صفحه - چاپ 1 سال 1362 - انتخاب
2- تاریخ شروان و دربند
نويسنده:ولادیمیرفئودوروویچ مینورسکی ؛ مترجم:محسن خادم ؛ ويراستار:عبدالحسین آذرنگ - بنیاد دائره‌المعارف اسلامی - دیویی: 955.0446 - 376 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 7000 ریال - 1 -000-447-964 انتخاب
3- رساله لرستان و لرها: همراه با سفرنامه بارون دوبد
نويسنده:ولادیمیرفئودوروویچ مینورسکی ؛ مترجم:سکندر امان‌اللهی‌بهاروند ؛ مترجم:لیلی بختیار - آرون - دیویی: 955.082042 - 122 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 80000 ریال - 3 -257-231-964-978 انتخاب
4- تاریخ تبریز
نويسنده:ولادیمیرفئودوروویچ مینورسکی ؛ مترجم:عبدالعلی کارنگ ؛ به‌اهتمام:غلامرضا طباطبائی‌مجد - آیدین - دیویی: 955.322 - 304 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1394 - 150000 ریال - 4 -93-5592-964-978 انتخاب
5- سلسله‌های متقارن در ایران: طاهریان، صفاریان، سامانیان، غزنویان و ...
نويسنده:برتولد اشپولر ؛ نويسنده:کلیفوردادموند بازورث ؛ نويسنده: دوبروین - مولی - دیویی: 955 - 336 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1394 - 170000 ریال - 7 -94-5996-964-978 انتخاب
6- ترکان در ایران
نويسنده:برتولد اشپولر ؛ نويسنده:کلیفوردادموند بازورث ؛ نويسنده:فاروق سومر - مولی - دیویی: 955.052 - 268 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1396 - 280000 ریال - 8 -03-2671-964-978 انتخاب
7- پژوهشهایی در تاریخ قفقاز
نويسنده:ولادیمیرفئودوروویچ مینورسکی ؛ مترجم:محسن خادم ؛ ويراستار:عبدالحسین آذرنگ - بنیاد دائره‌المعارف اسلامی - دیویی: 955.0497 - 280 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 7000 ریال - 8 -033-447-964 انتخاب
8- ترکان در ایران
نويسنده:برتولد اشپولر ؛ نويسنده:کلیفوردادموند بازورث ؛ نويسنده:فاروق سومر - مولی - دیویی: 955.052 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 160000 ریال - 8 -03-2671-964-978 انتخاب
9- فهرست تفصیلی گنجینه پژوهشی
نويسنده:ولادیمیرفئودوروویچ مینورسکی ؛ به‌اهتمام:گودرز رشتیانی ؛ به‌اهتمام:ناهید عبدالتاجدینی - کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی - دیویی: 955.0072 - 472 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 300000 ریال - 3 -184-220-600-978 انتخاب
10- بنچینه‌کانی کورد و چه‌ند و تاریکی کوردناسی
نويسنده:ولادیمیرفئودوروویچ مینورسکی ؛ مترجم:نجات عبدالله - مانگ - دیویی: 956.67 - 172 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 210000 ریال - 8 -53-8912-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4