لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(24)
چاپ مجدد (40)
تالیف (5)
ترجمه (59)
تهران (4)
شهرستان (60)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (64) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مقدمه‌ای بر رفتارشناسی
نويسنده:اوبری منینگ ؛ مترجم:عبدالحسین وهابزاده - جهاد دانشگاهی، واحد مشهد - دیویی: 591.5 - 464 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 48000 ریال - 6 -091-324-964 انتخاب
2- شناخت محیط زیست: زمین، سیاره‌ی زنده
نويسنده:دانیل بوتکین ؛ نويسنده:ادوارد کلر ؛ مترجم:عبدالحسین وهابزاده - جهاد دانشگاهی، واحد مشهد - دیویی: 363.7 - 722 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1394 - 250000 ریال - 1 -068-324-964 انتخاب
3- تکامل و رفتار انسان
نويسنده:جان کارترایت ؛ مترجم:بهزاد سروری ؛ ويراستار:عبدالحسین وهابزاده - جهاد دانشگاهی، واحد مشهد - دیویی: 331 - 432 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 180000 ریال - 2 -143-324-964 انتخاب
4- مقدمه‌ای بر اکولوژی رفتار
نويسنده:جان کربز ؛ نويسنده:ان.بی دیویس ؛ مترجم:عبدالحسین وهابزاده - جهاد دانشگاهی، واحد مشهد - دیویی: 591.51 - 464 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1391 - 80000 ریال - 7 -132-324-964 انتخاب
5- کودک و طبیعت (درسنامه مدرسه طبیعت) پژوهش‌های روانی، اجتماعی - فرهنگی و تکاملی (مجموعه مقاله)
نويسنده:پیتر کان ؛ نويسنده:استیفن کلرت ؛ مترجم:عبدالحسین وهابزاده - جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد) - دیویی: 305.23 - 284 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 120000 ریال - 3 -263-324-964-978 انتخاب
6- تکامل و رفتار انسان
نويسنده:جان کارترایت ؛ مترجم:بهزاد سروری ؛ ويراستار:عبدالحسین وهابزاده - جهاد دانشگاهی، واحد مشهد - دیویی: 331 - 432 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 55000 ریال - 2 -143-324-964 انتخاب
7- 840 اگر در قرآن
نويسنده:عبدالحسین وهابزاده - سطر و قلم - دیویی: 297.112 - 234 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 150000 ریال - 4 -4-97909-600-978 انتخاب
8- در سایه انسان
نويسنده:جین گودال ؛ مترجم:عبدالحسین وهابزاده ؛ مترجم:حمید حسینی - صحراشرق - دیویی: 599.885 - 382 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 160000 ریال - 9 -4-95535-600-978 انتخاب
9- شناخت محیط زیست: زمین، سیاره‌ی زنده
نويسنده:دانیل بوتکین ؛ نويسنده:ادوارد کلر ؛ مترجم:عبدالحسین وهابزاده - جهاد دانشگاهی، واحد مشهد - دیویی: 363.7 - 722 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1391 - 150000 ریال - 1 -068-324-964 انتخاب
10- مقدمه‌ای بر اکولوژی رفتار
نويسنده:جان کربز ؛ نويسنده:ان.بی دیویس ؛ مترجم:عبدالحسین وهابزاده - جهاد دانشگاهی، واحد مشهد - دیویی: 591.51 - 464 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1393 - 150000 ریال - 2 -132-324-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7