لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(33)
چاپ مجدد (27)
تالیف (5)
ترجمه (55)
تهران (55)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (60) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- وردست
نويسنده:برنارد ملمود ؛ مترجم:مجتبی ویسی - مانیا هنر - دیویی: 813.54 - 416 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 540000 ریال - 0 -38-8975-600-978 انتخاب
2- از دو که حرف می‌زنم از چه حرف می‌زنم
نويسنده:هاروکی موراکامی ؛ مترجم:مجتبی ویسی ؛ ويراستار:احسان نوروزی - چشمه - دیویی: 895.635 - 180 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 18 سال 1398 - 200000 ریال - 3 -755-362-964-978 انتخاب
3- از دو که حرف می‌زنم از چه حرف می‌زنم
نويسنده:هاروکی موراکامی ؛ مترجم:مجتبی ویسی ؛ ويراستار:احسان نوروزی - چشمه - دیویی: 895.635 - 180 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1395 - 120000 ریال - 3 -755-362-964-978 انتخاب
4- مائوی دوم
نويسنده:دان دلیلو ؛ مترجم:مجتبی ویسی - ورا - دیویی: 813.54 - 324 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 6 -14-8984-600-978 انتخاب
5- از دو که حرف می‌زنم از چه حرف می‌زنم
نويسنده:هاروکی موراکامی ؛ مترجم:مجتبی ویسی ؛ ويراستار:احسان نوروزی - چشمه - دیویی: 895.635 - 180 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1394 - 12000 ریال - 3 -755-362-964-978 انتخاب
6- داستان عاشقانه‌ی سرقت
نويسنده:پیتر کری ؛ مترجم:مجتبی ویسی ؛ ويراستار:محدثه گودرزنیا - افق - دیویی: 823.914 - 374 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1399 - 550000 ریال - 7 -899-369-964-978 انتخاب
7- مدیریت آمار در سازمان‌ها: چه‌گونه فعالیت‌های آماری سازمان را مدیریت کنیم؟
نويسنده:علیرضا حسین‌آبادی ؛ ويراستار:مجتبی ویسی - موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت وابسته به وزارت نیرو - دیویی: 519.5 - 404 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 65000 ریال - 5 -22-2679-964-978 انتخاب
8- بیدار بمانیم تا نقطه: مجموعه شعر
شاعر:مجتبی ویسی - نشر نگار و نیما(نگیما) - دیویی: 8fa1.62 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 6000 ریال - 8 -23-7905-964 انتخاب
9- از دو که حرف می‌زنم از چه حرف می‌زنم
نويسنده:هاروکی موراکامی ؛ مترجم:مجتبی ویسی ؛ ويراستار:احسان نوروزی - چشمه - دیویی: 895.635 - 180 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 17 سال 1398 - 260000 ریال - 3 -755-362-964-978 انتخاب
10- از دو که حرف می‌زنم از چه حرف می‌زنم
نويسنده:هاروکی موراکامی ؛ مترجم:مجتبی ویسی ؛ ويراستار:احسان نوروزی - چشمه - دیویی: 895.635 - 180 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 15 سال 1397 - 230000 ریال - 3 -755-362-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6