لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (10)
تالیف (0)
ترجمه (17)
تهران (16)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (17) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تاریخ و مسائل زیباشناسی
نويسنده:مونرو بیردزلی ؛ نويسنده:جان هاسپرس ؛ مترجم:محمدسعید حنایی‌کاشانی - هرمس - دیویی: 111.85 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 19000 ریال - 3 -01-6641-964-978 انتخاب
2- فلسفه هنر و زیبایی‌شناسی
نويسنده:جان هاسپرس ؛ نويسنده:راجر اسکراتن ؛ مترجم:یعقوب آژند - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - دیویی: 701.17 - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1398 - 190000 ریال - 1 -4324-03-964-978 انتخاب
3- درآمدی به تحلیل فلسفی
نويسنده:جان هاسپرس ؛ مترجم:سهراب علوی‌نیا - کتاب - دیویی: 140 - 512 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1371 - 2200 ریال - انتخاب
4- تاریخ و مسایل زیبایی‌شناسی: از دایره‌المعارف فلسفه پل ادواردز
نويسنده:جان هاسپرس ؛ نويسنده:مونروسی. بردسلی ؛ مترجم:سیدمحسن فاطمی - سوره مهر - دیویی: 701.7 - 164 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 4900 ریال - 2 -353-471-964 انتخاب
5- فلسفه هنر و زیبایی‌شناسی
نويسنده:جان هاسپرس ؛ نويسنده:راجر اسکراتن ؛ مترجم:یعقوب آژند - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - دیویی: 111.85 - 146 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 7500 ریال - 2 -4324-03-964 انتخاب
6- تاریخ و مسائل زیباشناسی
نويسنده:مونرو بیردزلی ؛ نويسنده:جان هاسپرس ؛ مترجم:محمدسعید حنایی‌کاشانی - هرمس - دیویی: 111.85 - 156 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 6200 ریال - 6 -01-6641-964 انتخاب
7- تاریخ و مسائل زیباشناسی
نويسنده:مونرو بیردزلی ؛ نويسنده:جان هاسپرس ؛ مترجم:محمدسعید حنایی‌کاشانی - هرمس - دیویی: 111.85 - 164 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1399 - 280000 ریال - انتخاب
8- تاریخ و مسائل زیباشناسی
نويسنده:مونرو بیردزلی ؛ نويسنده:جان هاسپرس ؛ مترجم:محمدسعید حنایی‌کاشانی - هرمس - دیویی: 111.85 - 172 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1392 - 50000 ریال - 3 -01-6641-964-978 انتخاب
9- تاریخ و مسائل زیباشناسی
نويسنده:مونرو بیردزلی ؛ نويسنده:جان هاسپرس ؛ مترجم:محمدسعید حنایی‌کاشانی - هرمس - دیویی: 111.85 - 172 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1393 - 90000 ریال - 3 -01-6641-964-978 انتخاب
10- درآمدی به تحلیل فلسفی
نويسنده:جان هاسپرس ؛ مترجم:سهراب علوی‌نیا - موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 100 - 512 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 60000 ریال - 6 -372-351-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2