لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(10)
چاپ مجدد (15)
تالیف (21)
ترجمه (4)
تهران (25)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (22)

تعداد یافت شده (25) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- درمان قدم به قدم: بیماریهای گوش و حلق و بینی
نويسنده:علیرضا کریمی‌یزدی ؛ نويسنده:شهریار یحیوی ؛ نويسنده:عباس عظیمی‌کیا - برای فردا - دیویی: 617.51 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 150000 ریال - 964-8169-56-X انتخاب
2- نکات برتر در اورولوژی خلاصه "اورولوژی اسمیت" رفرانس آزمون‌های پذیرش ...
گردآورنده:مهدی ایزدی ؛ گردآورنده:نوید احدی ؛ گردآورنده:شهریار یحیوی - موسسه ‌فرهنگی‌ انتشاراتی‌ پروانه‌ دانش - دیویی: 616.6 - 170 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1381 - 22500 ریال - 1 -06-5740-964 انتخاب
3- نکات برتر در بیماریهای چشم: چکیده کتاب افتالمولوژی‌عمومی "ووگان": رفرانس آزمونهای ....
گردآورنده:مهدی ایزدی ؛ گردآورنده:شهریار یحیوی ؛ ويراستار:خشایار نیلچی - موسسه ‌فرهنگی‌ انتشاراتی‌ پروانه‌ دانش - دیویی: 617.7 - 142 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 8500 ریال - 0 -4-91826-964 انتخاب
4- گوش و حلق و بینی
نويسنده:سیدموسی صدرحسینی ؛ نويسنده:شاهرخ خوش‌سیرت ؛ نويسنده:شهریار یحیوی - تیمورزاده - دیویی: 610.76 - 40 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 14500 ریال - 9 -726-456-964 انتخاب
5- نکات برتر در نورولوژی بالینی: چکیده کتاب نورولوژی بالینی "امینوف" رفرانس آزمونهای دستیاری و پیش...
نويسنده:مایکل‌جفری امینوف ؛ نويسنده:مهدی ایزدی ؛ گردآورنده:شهریار یحیوی - موسسه ‌فرهنگی‌ انتشاراتی‌ پروانه‌ دانش - دیویی: 616.8 - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 6500 ریال - 4 -2-91826-964 انتخاب
6- نکات برتر در نورولوژی: خلاصه کتاب نورولوژی بالینی رفرانس آزمونهای پذیرش دستیار و پیش‌کارورزی
نويسنده:مایکل‌جفری امینوف ؛ نويسنده:راجر سایمون ؛ نويسنده:دیوید گرینبرگ - موسسه ‌فرهنگی‌ انتشاراتی‌ پروانه‌ دانش - دیویی: 616.8 - 158 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1381 - 19000 ریال - 3 -05-5740-964 انتخاب
7- نکات برتر در نورولوژی: خلاصه کتاب نورولوژی بالینی "امینف 1999" رفرانس آزمونهای پذیرش دستیار...
نويسنده:مایکل‌جفری امینوف ؛ نويسنده:مهدی ایزدی ؛ مترجم:شهریار یحیوی - موسسه ‌فرهنگی‌ انتشاراتی‌ پروانه‌ دانش - دیویی: 616.8 - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1379 - 13600 ریال - 3 -05-5740-964 انتخاب
8- نکات برتر در نورولوژی بالینی: چکیده کتاب نورولوژی بالینی "امینوف" رفرانس آزمونهای دستیاری و پیش...
نويسنده:مایکل‌جفری امینوف ؛ نويسنده:مهدی ایزدی ؛ مترجم:شهریار یحیوی - موسسه ‌فرهنگی‌ انتشاراتی‌ پروانه‌ دانش - دیویی: 616.8 - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 7500 ریال - 4 -2-91826-964 انتخاب
9- نکات برتر در گوش و حلق و بینی و اورولوژی
گردآورنده:شهریار یحیوی ؛ زيرنظر:ابراهیم یحیوی ؛ ويراستار:خشایار نیلچی - موسسه ‌فرهنگی‌ انتشاراتی‌ پروانه‌ دانش - دیویی: 616 - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 8900 ریال - 6 -1-91826-964 انتخاب
10- نکات برتر در گوش و حلق و بینی: خلاصه کتاب اتولارنگولوژی دیویس، رفرانس آزمون‌های ...
نويسنده:مهدی ایزدی ؛ نويسنده:شهریار یحیوی ؛ ويراستار:خشایار نیلچی - موسسه ‌فرهنگی‌ انتشاراتی‌ پروانه‌ دانش - دیویی: 617.51 - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 15800 ریال - 8 -08-5740-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3