لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (28)
تالیف (14)
ترجمه (19)
تهران (33)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (13)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (33) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- طراحی آموزشی
نويسنده:عادل یغما ؛ ويراستار:ترانه امیرابراهیمی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 375 - 111 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1373 - 1400 ریال - انتخاب
2- رشد
نويسنده:لس کمپ‌بل ؛ مترجم:عادل یغما ؛ مترجم:حسین الوندی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 507 - 44 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1392 - 60000 ریال - 0 -820-353-964-978 انتخاب
3- کاربرد و روشها و الگوهای تدریس
نويسنده:عادل یغما - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 371.3078 - 134 صفحه - چاپ 2 سال 1374 - 2000 ریال - انتخاب
4- طراحی آموزشی
نويسنده:جرالد کمپ ؛ مترجم:عادل یغما ؛ ويراستار:ترانه امیرابراهیمی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 375.001 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1377 - 2800 ریال - 5 -429-436-964 انتخاب
5- کاربرد روشها و الگوهای تدریس (با تاکید بر نقش تکنولوژی آموزشی) ویژه دوره‌های کارآموزی ...
مترجم:عادل یغما ؛ ويراستار:ترانه امیرابراهیمی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 371.3078 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1392 - 50000 ریال - 0 -424-353-964-978 انتخاب
6- طراحی آموزشی
نويسنده:جرالد کمپ ؛ مترجم:عادل یغما - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 375.001 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1375 - 2400 ریال - انتخاب
7- کاربرد روشها و الگوهای تدریس (با تاکید بر نقش تکنولوژی آموزشی) ویژه دوره‌های کارآموزی ...
مترجم:عادل یغما ؛ ويراستار:ترانه امیرابراهیمی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 371.3078 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1378 - 3600 ریال - 7 -591-436-964 انتخاب
8- ماجرای قانون سکوت: اقتباس از داستانی از کشور فیلیپین
نويسنده:عادل یغما ؛ نقاش:کوروش پارسانژاد - مدرسه - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1382 - 4500 ریال - 6 -901-353-964 انتخاب
9- طراحی آموزشی
نويسنده:جرالد کمپ ؛ مترجم:عادل یغما ؛ ويراستار:ترانه امیرابراهیمی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 375.001 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1389 - 25000 ریال - 2 -909-353-964-978 انتخاب
10- کاربرد روشها و الگوهای تدریس (با تاکید بر نقش تکنولوژی آموزشی)
مترجم:عادل یغما - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 371.3 - 134 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1375 - 2300 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4