لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (0)
تالیف (0)
ترجمه (5)
تهران (5)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (5) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آناتومی بالینی: اندام
نويسنده:ریچارداس. اسنل ؛ مترجم:غلامرضا حسن‌زاده ؛ مترجم:علیرضا فتح‌اللهی - کتاب ارجمند - دیویی: 611 - 294 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1388 - 98000 ریال - 6 -3-90895-600-978 انتخاب
2- آناتومی بالینی: سر و گردن
نويسنده:ریچارداس. اسنل ؛ مترجم:غلامرضا حسن‌زاده ؛ مترجم:محسن ملک‌علایی - کتاب ارجمند - دیویی: 611 - 244 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1388 - 98000 ریال - 9 -2-90895-600-978 انتخاب
3- آناتومی بالینی: تنه
نويسنده:ریچارداس. اسنل ؛ مترجم:غلامرضا حسن‌زاده ؛ مترجم:علیرضا فتح‌اللهی - ارجمند،کتاب ارجمند،نسل فردا - دیویی: 611 - 610 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1387 - 199000 ریال - 3 -4-90895-600-978 انتخاب
4- آناتومی بالینی: سر و گردن
نويسنده:ریچارداس. اسنل ؛ مترجم:غلامرضا حسن‌زاده ؛ مترجم:محسن ملک‌علایی - ارجمند - دیویی: 611 - 950 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 35000 ریال - 2 -026-496-964 انتخاب
5- آناتومی بالینی: تنه
نويسنده:ریچارداس. اسنل ؛ مترجم:غلامرضا حسن‌زاده ؛ مترجم:علیرضا فتح‌اللهی - ارجمند - دیویی: 611 - 506 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 59000 ریال - 6 -024-496-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1