لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (0)
تالیف (2)
ترجمه (0)
تهران (2)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- درسنامه برتر دستیاری اپیدمیولوژی و آمار: چکیده اپیدمیولوژی و آمار بیگل هول
نويسنده:مهدی ایزدی ؛ ويراستار:خشایار نیلچی - پروانه‌ دانش - دیویی: 614.4 - 52 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 80000 ریال - 1 -224-157-600-978 انتخاب
2- درسنامه برتر دستیاری اپیدمیولوژی و آمار: چکیده اپیدمیولوژی و آمار بیگل هول
نويسنده:مهدی ایزدی ؛ ويراستار:خشایار نیلچی - پروانه‌ دانش - دیویی: 614.4 - 56 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 80000 ریال - 8 -225-157-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1