لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (0)
تالیف (2)
ترجمه (0)
تهران (2)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- خاطرات جهانگردان از ایران
نويسنده:محمود حکیمی - آرون - دیویی: 955.0042 - 672 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 420000 ریال - 2 -308-231-964-978 انتخاب
2- خاطرات جهانگردان از ایران
نويسنده:محمود حکیمی - آرون - دیویی: 955.0042 - 680 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 420000 ریال - 5 -307-231-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1