لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (2)
تالیف (1)
ترجمه (3)
تهران (1)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- گندم: اکولوژی و فیزیولوژی و برآورد عملکرد
نويسنده:امیلیو ساتور ؛ نويسنده:گوستاو اسلافر ؛ مترجم:محمد کافی - دانشگاه فردوسی مشهد - دیویی: 633.1121 - 478 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 29000 ریال - 7 -064-386-964 انتخاب
2- گندم: اکولوژی و فیزیولوژی و برآورد عملکرد
نويسنده:امیلیو ساتور ؛ نويسنده:گوستاو اسلافر ؛ مترجم:محمد کافی - دانشگاه فردوسی مشهد - دیویی: 633.1121 - 480 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 67000 ریال - 7 -064-386-964 انتخاب
3- گندمهای ایران با نگاه پژوهشی
نويسنده:حسن ابراهیم‌زاده ؛ نويسنده:اعظم سلیمی ؛ نويسنده:خدیجه کیارستمی - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 633.110955 - 400 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 160000 ریال - 8 -1430-01-964-978 انتخاب
4- گندم: اکولوژی و فیزیولوژی و برآورد عملکرد
نويسنده:امیلیو ساتور ؛ نويسنده:گوستاو اسلافر ؛ مترجم:محمد کافی - دانشگاه فردوسی مشهد - دیویی: 633.1121 - 480 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 34000 ریال - 7 -064-386-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1