لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (1)
تالیف (5)
ترجمه (1)
تهران (5)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (6) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- جایگاه حقوقی مقامات عالیه مملکتی در جمهوری اسلامی ایران و فرانسه
نويسنده:مجید بزرگمهری - مرکز اسناد انقلاب اسلامی - دیویی: 342.55068 - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 43000 ریال - 4 -434-419-964-978 انتخاب
2- سه نظام در یک نگاه: بررسی مقایسه‌ای حدود اختیارات و وظایف بالاترین مقام رسمی در ایران، فرانسه و آمریکا
نويسنده:حمیدرضا ملک‌محمدی - مرکز اسناد انقلاب اسلامی - دیویی: 342 - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 15000 ریال - 5 -064-419-964 انتخاب
3- حکومت و عدالت: بررسی مناصب اول حکومتی چهار کشور دنیا از دیدگاه حقوقی و سیاسی
نويسنده:حمید حشمدار ؛ نويسنده:علی‌اکبر جناب‌زاده - موسسه ساحل اندیشه تهران (سات) - دیویی: 352.236 - 510 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 105000 ریال - 1 -85-5117-600-978 انتخاب
4- نهادهای سیاسی و حقوق اساسی
نويسنده:فیلیپ اردان ؛ مترجم:رشید انصاریان ؛ ويراستار:محمدجواد جاوید - دانشگاه شهید چمران - دیویی: 342.44 - 1056 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 16 سال 1390 - 160000 ریال - 6 -011-141-600-978 انتخاب
5- پاسداری از قوانین اساسی در نظام‌های سیاسی غرب و جمهوری اسلامی ایران
نويسنده:سیدمحسن مطلبی - مرکز اسناد انقلاب اسلامی - دیویی: 342 - 340 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 22000 ریال - 964-419-120-X انتخاب
6- بررسی تطبیقی کار ویژه‌های شورای نگهبان در ایران، فرانسه و آمریکا
نويسنده:علی‌اکبر جعفری‌ندوشن - مرکز اسناد انقلاب اسلامی - دیویی: 342.5505 - 194 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 12000 ریال - 0 -156-419-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1