لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(59)
چاپ مجدد (53)
تالیف (76)
ترجمه (36)
تهران (90)
شهرستان (22)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (19)

تعداد یافت شده (112) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- وطن اسلامی: از سلجوقیان تا صلیبیان
نويسنده:حسن امین ؛ مترجم:عبدالحسین بینش - موسسه ‌دایره‌المعارف ‌الفقه‌ الاسلامی - دیویی: 955.052 - 284 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 2 -03-2730-964-978 انتخاب
2- سیر اندیشه کلام و مکاتب اسلامی: با تاکید بر مکتب اشعری در عصر سلجوقی (معتزله، اشعریان، ماتریدیه، کرامیه و شیعه)
نويسنده:محمدعلی ساکی - نسیم کوثر - دیویی: 297.49 - 517 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 850000 ریال - 2 -388-240-964-978 انتخاب
3- تاریخ غزنویان، سلجوقیان، خوارزمشاهیان
نويسنده:عباس اقبال‌آشتیانی - سپهر ادب - دیویی: 955.05 - 212 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 55000 ریال - 2 -64-9923-964-978 انتخاب
4- بررسی تطبیقی رواداری مذهبی، در عصر آل‌بویه و سلجوقیان
نويسنده:محمد دهقانی - ادیان - دیویی: 323.4420955 - 280 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 120000 ریال - 8 -10-7598-600-978 انتخاب
5- سیاست / دانش در جهان اسلام: همسویی معرفت و ایدئولوژی در دوره سلجوقی
نويسنده:امید صفی ؛ مترجم:مجتبی فاضلی - پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی - دیویی: 955.052 - 472 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 73000 ریال - 6 -52-5567-600-978 انتخاب
6- سلجوقیان (431-590 ق)
نويسنده:ملیحه ستارزاده - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 955.052 - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 16000 ریال - 1 -986-459-964 انتخاب
7- فرمانروای الموت: حسن صباح
نويسنده:ناصر نجمی - عطار - دیویی: 955.0541092 - 200 صفحه - وزیری - چاپ 3 سال 1368 - 700 ریال - انتخاب
8- سلجوقیان: از آغاز تا فرجام
نويسنده:سیدابوالقاسم فروزانی - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - دیویی: 955.052 - 522 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 170000 ریال - 7 -987-530-964-978 انتخاب
9- سلجوقیان و گستره علم و هنر در ایران
نويسنده:ایرج رامتین - آیین تربیت،سنبله - دیویی: 955.052 - 56 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 12000 ریال - 0 -173-428-964-978 انتخاب
10- سلجوقیان و غز در کرمان
نويسنده:احمدبن‌حامد افضل‌الدین‌کرمانی ؛ مصحح:محمدابراهیم باستانی‌پاریزی - علم - دیویی: 955.72 - 758 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1386 - 92500 ریال - 2 -661-405-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 12