لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(210)
چاپ مجدد (136)
تالیف (321)
ترجمه (25)
تهران (251)
شهرستان (95)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (9)

تعداد یافت شده (346) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شاهنامه تغذیه
نويسنده:جلال عصار - طرح آینده - دیویی: 613.2 - 352 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 150000 ریال - 7 -14-6246-600-978 انتخاب
2- اصول تنظیم رژیم غذایی
نويسنده:فاطمه کاسب ؛ نويسنده:مهدیه نماینده ؛ نويسنده:سعیده زارع - طلیعه سبز - دیویی: 613.2 - 278 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 128000 ریال - 9 -90-6055-600-978 انتخاب
3- گزینه‌هایی برای سالم‌زیستن
نويسنده:حیدر احمدی‌زارع ؛ ويراستار:فریده افضلی - یاران علوی - دیویی: 615.854 - 120 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 15000 ریال - 7 -13-8583-964-978 انتخاب
4- تغذیه درمانی با تاکید بر تغذیه در بیماری‌های مادر و کودک
مترجم:الهه دقیق‌بین‌ ؛ مترجم:محمد فتحی - پرستاران جوان - دیویی: 613 - 94 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 75000 ریال - 0 -79-6417-600-978 انتخاب
5- تغذیه در تندرستی و بیماری
نويسنده:احمد مظفری‌جوین - جهانکده - دیویی: 613.2 - 384 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 6 سال 1393 - 180000 ریال - 0 -14-8255-964-978 انتخاب
6- تغذیه درمانی
نويسنده:موسی صالحی ؛ نويسنده:سمانه رحمدل ؛ نويسنده:راحله توکلی‌علیایی - موسسه فرهنگی پژوهشی بینا - دیویی: 615.854 - 130 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 70000 ریال - 1 -7-91758-600-978 انتخاب
7- تغذیه و درمان دیروز برای زندگی امروز
نويسنده:مهدی صادقی‌الندانی ؛ گردآورنده:شعله مصدق‌سوادکوه ؛ گردآورنده:اسماعیل صادقی - امرود - دیویی: 613.2 - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 150000 ریال - 5 -91-5327-600-978 انتخاب
8- معجزه درمان با ویتامین‌ها و مواد معدنی
نويسنده:حیدر احمدی‌زارع - یاران علوی - دیویی: 615.854 - 308 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1389 - 50000 ریال - 8 -04-8583-964 انتخاب
9- خواص طبیعی و درمانی میوه‌ها و سبزیجات (مروری بر مهمترین گیاهان دارویی)
نويسنده:حبیبه زارع - خسروی - دیویی: 615.221 - 214 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 65000 ریال - 5 -51-5523-600-978 انتخاب
10- غذادرمانی
نويسنده:قادر حسینی‌دیزگاه ؛ ويراستار:سیدمحسن احمدپناه - اندیشه طلایی - دیویی: 616.3 - 168 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 120000 ریال - 9 -05-7717-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 35