لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(47)
چاپ مجدد (31)
تالیف (78)
ترجمه (0)
تهران (48)
شهرستان (30)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (11)

تعداد یافت شده (78) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- حقوق متقابل اعضای خانواده
نويسنده:سیدحسن اسعدی - انجمن اولیاء و مربیان - دیویی: 346.646 - 278 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 28000 ریال - 6 -200-451-964 انتخاب
2- مجازات حبس در جرائم بر ضد حقوق و تکالیف خانواده
نويسنده:نصرت یوسفی ؛ ويراستار:پیمان عباد ؛ ويراستار:محبوبه رضاعلی - ویهان - دیویی: 346.55015 - 132 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 150000 ریال - 5 -68-8809-600-978 انتخاب
3- فلسفه، حدود و احکام تمکین
نويسنده:مهین هوشمندفرخد - 110 - دیویی: 297.36 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100000 ریال - 5 -99-5358-600-978 انتخاب
4- ولایت در ازدواج و امور خانواده
نويسنده:لطفعلی قائمی - پیام کلیدر - دیویی: 297.4831 - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 80000 ریال - 0 -45-9975-964-978 انتخاب
5- خانواده در اسلام و ایران
نويسنده:احمد باقری ؛ نويسنده:فرح شریفی - شهرآب،آینده سازان - دیویی: 297.4831 - 348 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 240000 ریال - 4 -267-314-964-978 انتخاب
6- فلسفه حقوق خانواده: مبانی و منابع
نويسنده:محمود حکمت‌نیا ؛ نويسنده:سیدمهدی میرداداشی ؛ نويسنده:فرج‌الله هدایت‌نیا - شورای فرهنگی اجتماعی زنان، روابط عمومی - دیویی: 297.4831 - 386 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 33000 ریال - 8 -36-8435-964-978 انتخاب
7- نهاد خانواده در اسلام و ایران
نويسنده:سعید عبدالملکی ؛ ويراستار:عبدالله معتمدی - دانشگاه پیام نور - دیویی: 297.4831 - 218 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1398 - 135000 ریال - 0 -0095-14-964-978 انتخاب
8- حقوق خانواده: چالش‌ها و راهکارها
به‌اهتمام:فرج‌الله هدایت‌نیا - سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی - دیویی: 297.4831 - 288 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 230000 ریال - 8 -348-108-600-978 انتخاب
9- نهاد خانواده در اسلام و ایران
نويسنده:سعید عبدالملکی ؛ ويراستار:عبدالله معتمدی - دانشگاه پیام نور - دیویی: 297.4831 - 218 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1397 - 85000 ریال - 0 -0095-14-964-978 انتخاب
10- حقوق خانواده
نويسنده:سیدمحمد یثربی‌کاشانی ؛ تدوين:محمدجواد خلیلی - علامه بهبهانی - دیویی: 297.4834 - 172 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 35000 ریال - 7 -13-5880-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8