لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (10)
تالیف (15)
ترجمه (6)
تهران (19)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (21) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فرازهایی از تاریخ ترک‌ها
نويسنده:نبی‌الله شعبانی - دبیران قلم - دیویی: 956.1 - 370 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 15000 ریال - 6 -5-93431-964 انتخاب
2- Treasures of the Iranian folks: Iranian Azarbaijan people
نويسنده:پوپک حاجی‌سیدجواد ؛ ويراستار:هانیه عظیم‌زادگان - پشتیبان - دیویی: 955.97985 - 40 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 4 -80-6598-622-978 انتخاب
3- خلج اوردو (سکونتگاه قبایل خلج در تاریخ)
نويسنده:ع‍ل‍ی‌‌اص‍غ‍ر ج‍م‍راس‍ی‌‌ف‍راه‍ان‍ی‌ - علی‌ اصغر جمراسی(فراهانی) - دیویی: 955.98114 - 92 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 150000 ریال - 8 -0486-00-622-978 انتخاب
4- ترکان و بررسی تاریخ، زبان و هویت آنها در ایران
نويسنده:حسن راشدی - اندیشه نو - دیویی: 955.9797 - 316 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1390 - 55000 ریال - 9 -81-6741-964 انتخاب
5- روابط فرهنگی ایرانیان و ترکان: از دوران باستان تا سلجوقیان
نويسنده:کامروز خسروی‌جاوید - هزار کرمان - دیویی: 955.9797 - 312 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 450000 ریال - 5 -14-5700-600-978 انتخاب
6- ترکان در ایران
نويسنده:برتولد اشپولر ؛ نويسنده:کلیفوردادموند بازورث ؛ نويسنده:فاروق سومر - مولی - دیویی: 955.052 - 268 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1396 - 280000 ریال - 8 -03-2671-964-978 انتخاب
7- ترکان و بررسی تاریخ، زبان و هویت آنها در ایران
نويسنده:حسن راشدی - اندیشه نو - دیویی: 955.9797 - 316 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1388 - 45000 ریال - 9 -81-6741-964 انتخاب
8- ترکان در ایران
نويسنده:برتولد اشپولر ؛ نويسنده:کلیفوردادموند بازورث ؛ نويسنده:فاروق سومر - مولی - دیویی: 955.052 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 140000 ریال - 8 -03-2671-964-978 انتخاب
9- تاثیر و تاثر ترکان و حنفیان بر یکدیگر از نخستین روزگاران تا حمله مغول در خراسان: از دیدگاه اهل سنت
نويسنده:محمدیوسف ارباب‌شستان - احسان - دیویی: 956.1 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 70000 ریال - 3 -930-356-964-978 انتخاب
10- ترکان در ایران
نويسنده:برتولد اشپولر ؛ نويسنده:کلیفوردادموند بازورث ؛ نويسنده:فاروق سومر - مولی - دیویی: 955.052 - 268 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 5 سال 1398 - 650000 ریال - 8 -03-2671-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3