لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (2)
تالیف (5)
ترجمه (5)
تهران (8)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (10) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سعادت در زناشویی (روانشناسی زناشویی)
نويسنده:رابین اسکینر ؛ مترجم:بهزاد رحمتی - بین‌الملل شمس - دیویی: 306.85 - 384 صفحه - رقعی (سلفون) - چاپ 1 سال 1382 - 18000 ریال - 0 -26-6696-964 انتخاب
2- خانواده و راه نجات آن
نويسنده:رابین اسکینر ؛ نويسنده:جان لکیز ؛ مترجم:زهرا ادهمی - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 306.85 - 412 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 17000 ریال - 0 -04-6751-964 انتخاب
3- آموزش SFP
نويسنده:فیروز شکارچی - بیشه - دیویی: 306.85 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 25000 ریال - 9 -11-2512-964-978 انتخاب
4- سعادت در زناشویی
نويسنده:رابین اسکینر ؛ مترجم:بهزاد رحمتی ؛ ويراستار:زهره میرکی - موسسه ‌انتشارات‌ علی - دیویی: 646.78 - 360 صفحه - رقعی (سلفون) - چاپ 1 سال 1379 - 15000 ریال - 5 -8-91570-964 انتخاب
5- آسیب‌شناسی خانواده
نويسنده:حسین خنیفر ؛ ويراستار:حمید ملکی ؛ ويراستار:علی مختاری - دانشگاه جامع علمی کاربردی - دیویی: 306.85 - 254 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 25000 ریال - 9 -7-91685-964-978 انتخاب
6- آسیب‌های روانی - اجتماعی با تاکید بر آسیب‌های ناشی از ازدواج‌های زودهنگام
نويسنده:حسین عابدی ؛ نويسنده:بیژن بابایی ؛ نويسنده:لاله رحیم‌خانی - چشم‌انداز قطب - دیویی: 155.6453 - 76 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 60000 ریال - 4 -3-93812-600-978 انتخاب
7- فروپاشی خانواده و آسیب‌شناسی آن
نويسنده:امینه جابر ؛ نويسنده:صالح‌ابراهیم صنیع ؛ نويسنده:عنودبنت‌ثامر آل‌ثانی - نشر احسان - دیویی: 646.89 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 55000 ریال - 4 -438-356-964-978 انتخاب
8- عشق و فحشا: آسیب‌شناسی پیدایش ناهنجاری‌های اخلاقی در زنان همراه با خاطراتی از زنان خیابانی و دختران فراری
نويسنده:علی‌افسر شهبازی - رهام اندیشه - دیویی: 306.872 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 13000 ریال - 7 -11-8231-964 انتخاب
9- فروپاشی خانواده و آسیب‌شناسی آن
نويسنده:امینه جابر ؛ نويسنده:صالح‌ابراهیم صنیع ؛ نويسنده:عنودبنت‌ثامر آل‌ثانی - نشر احسان - دیویی: 646.89 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 15000 ریال - 964-356-438-X انتخاب
10- آموزش SFP
نويسنده:فیروز شکارچی - بیشه - دیویی: 306.85 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 10000 ریال - 4 -11-2512-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1