لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(91)
چاپ مجدد (42)
تالیف (52)
ترجمه (81)
تهران (113)
شهرستان (20)
كودك و نوجوان (10)
كمك درسی و آموزشی (46)

تعداد یافت شده (133) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کالبدشناسی تنه بالینی
گردآورنده:علیرضا محرری ؛ گردآورنده:محمدجعفر گلعلی‌پور - دانشگاه علوم پزشکی گلستان - دیویی: 611 - 268 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 250000 ریال - 2 -0-95473-600-978 انتخاب
2- کالبدگشایی حیوانات اهلی
نويسنده:ابراهیم بابااحمدی - هاوار - دیویی: 636.089607 - 72 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 80000 ریال - 6 -9-95700-600-978 انتخاب
3- اطلس جیبی آناتومی بالینی مور
مترجم:رضا شیرازی ؛ مترجم:سهیلا صحت‌بخش ؛ مترجم:میلاد کاظمی‌ها - اندیشه رفیع - دیویی: 611 - 366 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 400000 ریال - 0 -559-987-964-978 انتخاب
4- آناتومی گری برای دانشجویان 2020: سر و گردن
نويسنده:ریچارد دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل - حیدری - دیویی: 611 - 336 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 700000 ریال - 7 -253-489-600-978 انتخاب
5- آناتومی اندام فوقانی، اندام تحتانی
نويسنده:بهرام الهی - جیحون - دیویی: 612 - 424 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 15 سال 1382 - 54000 ریال - 3 -81-6534-964 انتخاب
6- آناتومی بالینی: سر و گردن
نويسنده:ریچارداس. اسنل ؛ مترجم:غلامرضا حسن‌زاده ؛ مترجم:محسن ملک‌علایی - ارجمند - دیویی: 611 - 210 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 42000 ریال - 2 -026-496-964 انتخاب
7- اطلس آناتومی گری 2015
نويسنده:ریچاردال. دریک ؛ مترجم:فریدون نگهدار ؛ مترجم:مریم اجلالی‌وردوق - حیدری - دیویی: 611 - 480 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 298000 ریال - 9 -27-8532-600-978 انتخاب
8- آناتومی انسانی (رشته تربیت بدنی)
نويسنده:علی‌اصغر رواسی ؛ ويراستار:ابوالفضل عزیزآبادی‌فراهانی - دانشگاه پیام نور - دیویی: 611 - 204 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1385 - 12000 ریال - 1 -095-455-964 انتخاب
9- آناتومی گری 2010 برای دانشجویان: اندام
نويسنده:ریچارد دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل - ابن سینا - دیویی: 611 - 320 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 250000 ریال - 9 -30-7150-964-978 انتخاب
10- در اعماق بدن انسان
نويسنده:کلود دلافوس ؛ مترجم:ملیکا آقامحمدعلی‌کرمانی ؛ تصويرگر:پیرماری والا - پیام مشرق - دیویی: 612 - 24 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1395 - 150000 ریال - 3 -65-6897-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 14