لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(275)
چاپ مجدد (61)
تالیف (319)
ترجمه (17)
تهران (293)
شهرستان (43)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (25)

تعداد یافت شده (336) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مجموعه کامل داروشناسی
نويسنده:محسن احمدی ؛ ويراستار:مهدی جاودانی - یاقوت سپاهان،آشیانه برتر،کیاراد - دیویی: 615.1155 - 566 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1392 - 200000 ریال - 6 -03-7145-600-978 انتخاب
2- داروهای اعصاب و روان و مواد موثر بر روان "برای روانشناسان"
نويسنده:سیدابوالقاسم مهری‌نژاد - آوای نور - دیویی: 615.78 - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 230000 ریال - 8 -110-309-600-978 انتخاب
3- اطلاعات جامع داروهای رسمی ایران و جهان (روشن دارو) 1391
نويسنده:یزدان روشنائی ؛ ويراستار:احسان امینی - روشن کتاب،انتخاب روشن - دیویی: 615.1155 - 770 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1391 - 875000 ریال - انتخاب
4- اطلاعات جامع داروهای رسمی ایران و جهان: UV همراه با راهنمای سریع بالینی، داروهای تک‌نسخه‌ای و گیاهی
نويسنده:یزدان روشنائی ؛ ويراستار:احسان امینی ؛ ويراستار:عاطفه کربلائی‌محمدمیگونی - روشن کتاب - دیویی: 615.11 - 60 صفحه - (در18جلد ) - جلد 17 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 250000 ریال - 2 -340-989-964-978 انتخاب
5- اطلاعات جامع داروهای رسمی ایران و جهان: I همراه با راهنمای سریع بالینی، داروهای تک‌نسخه‌ای و گیاهی
نويسنده:یزدان روشنائی ؛ ويراستار:احسان امینی ؛ ويراستار:عاطفه کربلائی‌محمدمیگونی - روشن کتاب - دیویی: 615.11 - 102 صفحه - (در18جلد ) - جلد 9 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 250000 ریال - 7 -332-989-964-978 انتخاب
6- فارماکولوژی: برای رشته‌های پرستاری، مامایی، بهداشت، اتاق عمل
نويسنده:عبدالرسول سبحانی ؛ نويسنده:غلامرضا سپهری - کتاب ارجمند،ارجمند،نسل فردا - دیویی: 615.1 - 432 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1390 - 119000 ریال - 2 -95-5689-600-978 انتخاب
7- فهرست داروهای مرسوم در درمان بیماری‌های مختلف
نويسنده:حمیدرضا محمدی ؛ نويسنده:وحید قنبری‌نژاد ؛ نويسنده:محسن محمدی - حیدری - دیویی: 615.11 - 122 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 600000 ریال - 0 -249-489-600-978 انتخاب
8- ایمنی در شیمی‌درمانی برای پرستاران و بیماران
نويسنده:ستاره خسروانی - تواناگستر - دیویی: 615.58 - 102 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 480000 ریال - 9 -66-7334-600-978 انتخاب
9- فرهنگ دارویی خانواده
مترجم:مژگان هاشم‌زاده ؛ مترجم:مینا فرخی ؛ مترجم:سپیده علی‌آبادی - معیار علم - دیویی: 615.11 - 600 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1394 - 260000 ریال - 5 -69-5461-600-978 انتخاب
10- شایع‌ترین مسمومیت‌های دارویی
نويسنده:پیمان آسترکی ؛ نويسنده:رضا رضایی ؛ نويسنده:مریم احدی - هاویر - دیویی: 615.704 - 228 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 350000 ریال - 2 -21-6225-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 34