لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(154)
چاپ مجدد (129)
تالیف (98)
ترجمه (185)
تهران (254)
شهرستان (29)
كودك و نوجوان (169)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (283) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- گنجهای حضرت سلیمان
نويسنده:هنری‌رایدو هگرد ؛ مترجم:احمد پوری - نشر مرکز - دیویی: 823 - 175 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1374 - 2500 ریال - 0 انتخاب
2- Silas Marner
نويسنده:George Eliot - دبیر - دیویی: 428.64 - 94 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - انتخاب
3- The sky's the limit
نويسنده:Norman Whitney - رفعت - دیویی: 428 - 32 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 6000 ریال - انتخاب
4- Tess of the d'urbervilles
نويسنده:Thomas Hardy - فروزش - دیویی: 428.64 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1381 - 6000 ریال - انتخاب
5- The president's murderer
نويسنده:Jennifer Bassett - فروزش - دیویی: 428.64 - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 4000 ریال - انتخاب
6- Henry VIII and his six wives
نويسنده:Janet Hardy-Gould - نسل نوین - دیویی: 428.64 - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 4000 ریال - انتخاب
7- Oliver twist: level 6
نويسنده:Charles Dickens ؛ بازنويسي:Richard Rogers - جنگل - دیویی: 428.64 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 5500 ریال - انتخاب
8- Gulliver's travels: level 2
نويسنده:Jonathan Swift - جنگل - دیویی: 428.64 - 42 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 4000 ریال - انتخاب
9- Great expectations
نويسنده:Charles Dickens ؛ بازنويسي:Clare West - جنگل - دیویی: 428.24 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 4500 ریال - انتخاب
10- Rosa raye, crime reporter
نويسنده:Sue Kerman - جنگل - دیویی: 428.6 - 42 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 4000 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 29