لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1590)
چاپ مجدد (1173)
تالیف (2417)
ترجمه (346)
تهران (1933)
شهرستان (830)
كودك و نوجوان (2729)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (2763) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- English for kids
نويسنده:علی صادقی ؛ نويسنده:نعیمه ترابی‌فرد - هانا - دیویی: 428.24 - 28 صفحه - جلد 11 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 10000 ریال - 7 -13-8992-964-978 انتخاب
2- شاهزاده‌ها
نويسنده:آرپیتا باروا ؛ مترجم:تهمینه آقامحمدعلی‌کرمانی - پیام مشرق - دیویی: 428.64 - 16 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 25000 ریال - 4 -39-8050-964-978 انتخاب
3- در جستجوی گنج
نويسنده:آرپیتا باروا ؛ مترجم:ملیکا آقامحمدعلی‌کرمانی - پیام مشرق - دیویی: 428.64 - 16 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 25000 ریال - 7 -38-8050-964-978 انتخاب
4- مهمانی در جنگل
نويسنده:آرپیتا باروا ؛ مترجم:ملیکا آقامحمدعلی‌کرمانی - پیام مشرق - دیویی: 428.64 - 16 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 25000 ریال - 7 -41-8050-964-978 انتخاب
5- بدن من
نويسنده:کیت مریت ؛ شاعر:ناصر کشاورز - نشر رویش - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 6000 ریال - 6 -69-6116-964-978 انتخاب
6- لباس‌ها
نويسنده:کیت مریت ؛ شاعر:ناصر کشاورز - نشر رویش - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 6000 ریال - 2 -70-6116-964-978 انتخاب
7- اسباب‌بازی‌ها
نويسنده:کیت مریت ؛ شاعر:ناصر کشاورز - نشر رویش - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 6000 ریال - 9 -68-6116-964-978 انتخاب
8- حیوانات
نويسنده:کیت مریت ؛ شاعر:ناصر کشاورز - نشر رویش - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 6000 ریال - 5 -66-6116-964-978 انتخاب
9- سفر به سرزمین مشاغل
نويسنده:مهشید جاه‌طلب‌ضیابری - دهسرا - دیویی: 372.21 - 16 صفحه - (در4جلد ) - جلد 4 - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 15000 ریال - 9 -030-197-964-978 انتخاب
10- سفر به سرزمین مشاغل
نويسنده:مهشید جاه‌طلب‌ضیابری - دهسرا - دیویی: 372.21 - 16 صفحه - (در4جلد ) - جلد 3 - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 15000 ریال - 3 -029-197-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 277