لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(42)
چاپ مجدد (16)
تالیف (10)
ترجمه (48)
تهران (47)
شهرستان (11)
كودك و نوجوان (6)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (58) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ورزش یوگا و سلامتی
نويسنده:سیدرضا اسدپور - رستم و سهراب - دیویی: 613.7046 - 140 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 70000 ریال - 1 -55-6405-600-978 انتخاب
2- حکمت و طریقت یوگا
نويسنده:بی.کی.سی. آین‌گار ؛ مترجم:فرهاد صدارت - چیمن - دیویی: 294.5436 - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 600000 ریال - 9 -75-7312-600-978 انتخاب
3- پرتویی بر هاتا یوگا (هاتا یوگا پرادیپیکا)
نويسنده:سوامی موکتی‌بودهانانداساراسواتی ؛ مترجم:فرهاد صدارت - چیمن - دیویی: 613.7046 - 276 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 250000 ریال - 1 -42-7312-600-978 انتخاب
4- هاتا یوگا: تمرین‌های مقدماتی، متوسطه و پیشرفته
نويسنده:سوامی ساتیانانداساراسواتی ؛ مترجم:جلال موسوی‌نسب ؛ ويراستار:فرزانه خونگرم‌لاکه - فراروان - دیویی: 613.7046 - 516 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 14 سال 1397 - 600000 ریال - 9 -91-2842-964-978 انتخاب
5- یوگادرمانی: سلامتی و تندرستی با یوگا
نويسنده:سونیا ریچموند ؛ مترجم:رضا جمالیان ؛ ويراستار:حمیده رستمی - درسا - دیویی: 613.7046 - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 150000 ریال - 6 -013-336-600-978 انتخاب
6- دایره‌المعارف یوگا
نويسنده:سوامی شیواناندا ؛ نويسنده:سوامی ویشنودواناندا ؛ مترجم:رضا رامز - ثالث - دیویی: 613.7046 - 306 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1398 - 320000 ریال - 3 -06-7230-964-978 انتخاب
7- یوگا در بیست و هشت روز
نويسنده:ریچارد هیتلمن ؛ مترجم:لیلا آزادی - معیار اندیشه - دیویی: 613.7046 - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 95000 ریال - 9 -31-5462-600-978 انتخاب
8- یوگای قورباغه‌ای
نويسنده:نورا کارپنتر ؛ مترجم:نگار شجاعی ؛ ويراستار:لیلا اثناعشری - پرتقال - دیویی: 813.54 - 40 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 190000 ریال - 5 -597-462-600-978 انتخاب
9- هاتا یوگا: تمرین‌های مقدماتی، متوسطه و پیشرفته
نويسنده:سوامی ساتیانانداساراسواتی ؛ مترجم:جلال موسوی‌نسب ؛ ويراستار:فرزانه خونگرم‌لاکه - فراروان - دیویی: 613.7046 - 516 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 15 سال 1398 - 750000 ریال - 9 -91-2842-964-978 انتخاب
10- راهنمای کامل یوگا برای همه
نويسنده:پاندیت شامبهونات ؛ مترجم:بهناز منجی‌آزاد ؛ ويراستار:امیر شکیبانسب - بوستان - دیویی: 613.7046 - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 35000 ریال - 2 -92-6110-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6