لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (1)
تالیف (3)
ترجمه (0)
تهران (0)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (3)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (3) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- خواندن 1 (آموزش حروف و ترکیبات فارسی با روش قصه و بازی ویژه کودکان 5 و 6 ساله)
نويسنده:اکبر عاشورخانی - اندیشه مطهر - دیویی: 372.21 - 48 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 15000 ریال - 0 -0-92351-600-978 انتخاب
2- خواندن 1 (آموزش حروف و ترکیبات فارسی با روش قصه و بازی ویژه کودکان 5 و 6 ساله)
نويسنده:اکبر عاشورخانی - اندیشه مطهر - دیویی: 372.21 - 48 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 15000 ریال - 0 -0-92351-600-978 انتخاب
3- آموزش خواندن با روش قصه، نقاشی، بازی و ...
نويسنده:اکبر عاشورخانی - اندیشه مطهر - دیویی: 372.4 - 40 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 10000 ریال - 7 -1-92351-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1