لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(18)
چاپ مجدد (4)
تالیف (18)
ترجمه (4)
تهران (18)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (22) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- راهنمای سلامت دهان و دندان
نويسنده: واحد آموزش انتشارات میرماه ؛ گرافيست:مهدیه ناظم‌زاده - میرماه - دیویی: 617.6 - 16 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 40000 ریال - 2 -179-333-600-978 انتخاب
2- ضایعات حفره دهان
گردآورنده:مریم سیدمجیدی ؛ گردآورنده:فاطمه علی‌اکبرپور ؛ گردآورنده:شبنم سوهانیان - رویان پژوه - دیویی: 617.522 - 244 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 380000 ریال - 3 -131-408-600-978 انتخاب
3- روش پیشگیری و درمان بیماری‌های دهان و دندان
نويسنده:امین مندوی - حافظ نوین،مهزیار - دیویی: 617.63052 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 4800 ریال - 3 -35-6180-964 انتخاب
4- سرطان دهان
مترجم:لیلا افشار - انجمن امداد به بیماران سرطانی ایران،آویشن - دیویی: 616.99431 - 32 صفحه - رقعی (گلاسه) - چاپ 1 سال 1380 - 1500 ریال - 964-6483-02-X انتخاب
5- روشهای درمان در بیماریهای فک، دهان و دندان
نويسنده:هوتن مدنی ؛ نويسنده:مجید صداقت‌منفرد - آهنین - دیویی: 617.522 - 456 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1381 - 82000 ریال - 5 -07-7028-964 انتخاب
6- راهنمای سلامت دهان و دندان
نويسنده: واحد آموزش انتشارات میرماه ؛ گرافيست:مهدیه ناظم‌زاده - میرماه - دیویی: 617.6 - 16 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 20000 ریال - 2 -179-333-600-978 انتخاب
7- روشهای درمان در بیماریهای فک، دهان و دندان
نويسنده:هوتن مدنی ؛ نويسنده:مجید صداقت‌منفرد - آهنین - دیویی: 617.522 - 392 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1381 - 82000 ریال - 3 -08-7028-964 انتخاب
8- تشخیص بیماریهای دهان: برکت
نويسنده:وحید شهیدی‌زندی - رویان پژوه - دیویی: 617.6 - 82 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 140000 ریال - 1 -61-7562-600-978 انتخاب
9- بوی دهان و درمان آن
نويسنده:رضا قدیمی ؛ ويراستار:طاهره مفتخری‌نظری‌پور - صنم - دیویی: 616.31 - 148 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 10000 ریال - 1 -25-7179-964 انتخاب
10- تشخیص و درمان ضایعات دهان و دندان به همراه ملاحظات دندان‌پزشکی بیماران سیستمیک
نويسنده:حسین اسلامی ؛ نويسنده:طاهر انتظاری‌ملکی ؛ نويسنده:صالح ملکی - رویان پژوه - دیویی: 617.63075 - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 198000 ریال - 6 -002-408-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3