لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(109)
چاپ مجدد (29)
تالیف (138)
ترجمه (0)
تهران (132)
شهرستان (6)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (138) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تقویم تاریخ دفاع مقدس (جنون جلاد): حوادث دی 1362
نويسنده:نبی کریمی - مرکز اسناد انقلاب اسلامی - دیویی: 955.0843 - 972 صفحه - (در102جلد ) - جلد 41 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 460000 ریال - 9 -835-419-964-978 انتخاب
2- هویزه، آخرین گامهای اشغالگر: زمینگیر شدن و توقف کامل دشمن 5 آبان تا 27 دی 1359
نويسنده:علیرضا لطف‌الله‌زادگان ؛ ويراستار:هادی نخعی - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ - دیویی: 955.084302 - 790 صفحه - جلد 11 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1381 - 30000 ریال - 2 -06-6315-964 انتخاب
3- تقویم تاریخ دفاع مقدس (برفراز رقابیه)
نويسنده:سعید پورداراب - مرکز اسناد انقلاب اسلامی - دیویی: 955.0843 - 490 صفحه - جلد 7 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 34000 ریال - 9 -260-419-964-978 انتخاب
4- جنگ‌نامه اول: پیدایش نظام جدید: بحران در خوزستان
نويسنده:حسین یکتا - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ - دیویی: 955.0843 - 1044 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1380 - 964-6315-02-X انتخاب
5- تقویم تاریخ دفاع مقدس: شش ماه پایداری حوادث و رویدادهای سال 1359، تلخیص کتب روزشمار جنگ ایران و عراق 1359 - 1367
نويسنده:سعید پورداراب ؛ نويسنده:فرهاد بهروزی ؛ نويسنده:احمد کریمی - سوره سبز - دیویی: 955.0843092 - 974 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1399 - 1240000 ریال - 0 -08-8020-600-978 انتخاب
6- تقویم تاریخ دفاع مقدس (تثبیت متجاوز)
به‌اهتمام:فرهاد بهروزی - مرکز اسناد انقلاب اسلامی - دیویی: 955.0843 - 748 صفحه - جلد 4 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 47000 ریال - 7 -094-419-964 انتخاب
7- تقویم تاریخ دفاع مقدس نداجا (زمینه‌های بروز جنگ)
نويسنده:علی جعفری‌جبلی ؛ نويسنده:مجید منصوری - ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی دریایی، دفتر پژوهشهای نظری و مطالعات راهبردی - دیویی: 955.0843 - 486 صفحه - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1389 - 60000 ریال - 3 -4-91120-600-978 انتخاب
8- تقویم تاریخ دفاع مقدس (مقابله به مثل): حوادث بهمن 1362
نويسنده:نبی کریمی - مرکز اسناد انقلاب اسلامی - دیویی: 955.0843 - 1290 صفحه - (در102جلد ) - جلد 42 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 600000 ریال - 6 -836-419-964-978 انتخاب
9- تقویم تاریخ دفاع مقدس نداجا (زمینه‌های بروز جنگ)
نويسنده:علی جعفری‌جبلی ؛ نويسنده:مجید منصوری - ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی دریایی، دفتر پژوهشهای نظری و مطالعات راهبردی - دیویی: 955.0843 - 482 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 50000 ریال - 3 -4-91120-600-978 انتخاب
10- توسعه روابط با قدرت‌های آسیایی: 24 خرداد تا 30 مرداد 1364
نويسنده:هادی نخعی ؛ نويسنده:حمیدرضا مشهدی‌فراهانی ؛ ويراستار:گودرز نورزی - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ - دیویی: 955.084302 - 890 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1387 - 89000 ریال - 3 -62-6315-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 14