لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(408)
چاپ مجدد (268)
تالیف (673)
ترجمه (3)
تهران (383)
شهرستان (293)
كودك و نوجوان (61)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (676) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- زمین زمین آسمان
بازنويسي:محسن بغلانی ؛ بازنويسي:ریحانه خوش‌طینت ؛ بازنويسي:ثنا ضرابیان - شمیم طوبی - دیویی: 955.0843092 - 128 صفحه - (در4جلد ) - جلد 4 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 32000 ریال - 2 -1-93704-600-978 انتخاب
2- دختر شینا: خاطرات قدم‌خیر محمدی ‌کنعان همسر سردار شهید حاج ستار ابراهیمی ‌هژیر
نويسنده:بهناز ضرابی‌زاده - شرکت انتشارات سوره مهر - دیویی: 955.08430922 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 81 سال 1396 - 100000 ریال - 9 -262-175-600-978 انتخاب
3- دختر شینا: خاطرات قدم‌خیر محمدی ‌کنعان همسر سردار شهید حاج ستار ابراهیمی ‌هژیر
نويسنده:بهناز ضرابی‌زاده - شرکت انتشارات سوره مهر - دیویی: 955.08430922 - 262 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 84 سال 1396 - 100000 ریال - 9 -262-175-600-978 انتخاب
4- بوی یاس: بر اساس زندگی شهیده دانش‌آموز رضوان مرادی
نويسنده:طیبه ذنوبی ؛ نويسنده:نرگس رحیمیان - مهر زهرا (س) - دیویی: 8fa3.62 - 42 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 30000 ریال - 1 -50-7177-600-978 انتخاب
5- نام تمام کشتگان یحیاست
نويسنده:محمدعلی قاسمی - نشر شاهد - دیویی: 955.0843092 - 68 صفحه - (در6جلد ) - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 6000 ریال - 3 -149-394-964 انتخاب
6- متولد یازدهم شهریور: بر اساس زندگی شهید محمود کاوه
نويسنده:داود بختیاری‌دانشور - نشر ستاره‌ها،کنگره بزرگداشت سرداران شهید و بیست و سه هزار شهید استان خراسان - دیویی: 955.08430922 - 92 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 6500 ریال - 9 -01-2546-964 انتخاب
7- بی‌بی جان: روایتی از زندگی شهید حاج محمدعلی خانعلی
نويسنده:علی هاشمی - ستارگان درخشان - دیویی: 8fa3.62 - 254 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 120000 ریال - 4 -009-447-600-978 انتخاب
8- ناصر (روایاتی داستانی، برگرفته از خاطرات طلبه شهید، ناصر مظفری)
نويسنده:طیبه مزینانی ؛ گردآورنده:محمدباقر مظفری ؛ ويراستار:جعفر عشقی - ترنم - دیویی: 8fa3.62 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 3 -10-6872-964-978 انتخاب
9- دختر شینا: خاطرات قدم‌خیر محمدی ‌کنعان همسر سردار شهید حاج ستار ابراهیمی ‌هژیر
نويسنده:بهناز ضرابی‌زاده - شرکت انتشارات سوره مهر - دیویی: 955.08430922 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 24 سال 1394 - 75000 ریال - 9 -262-175-600-978 انتخاب
10- غواص قهرمان
نويسنده:علی شعیبی ؛ تصويرگر:مهسا محمدرضایی - شهید کاظمی - دیویی: 955.0843 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 5 -68-6609-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 68