لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1655)
چاپ مجدد (3367)
تالیف (4788)
ترجمه (234)
تهران (1552)
شهرستان (3470)
كودك و نوجوان (92)
كمك درسی و آموزشی (43)

تعداد یافت شده (5022) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آیات الاحکام
نويسنده:سیداحمد میرخانی - احمد میرخانی - دیویی: 297.3422 - 392 صفحه - (در2جلد ) - وزیری - چاپ 1 سال 1367 - 1700 ریال - انتخاب
2- رساله آموزشی: منتخبی از توضیح‌المسایل و استفتائات حضرت امام خمینی
نويسنده:رضا قربانیان - جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی - دیویی: 297.3422 - 120 صفحه - رحلی - چاپ 3 سال 1365 - 160 ریال - انتخاب
3- رساله توضیح المسائل
نويسنده:روح‌الله خمینی - انتشارات محراب - دیویی: 297.3422 - 658 صفحه - چاپ 1 سال 1362 - 250 ریال - انتخاب
4- رساله توضیح المسائل
نويسنده:روح‌الله خمینی - حسین علمی - دیویی: 297.3422 - 348 صفحه - چاپ 1 سال 1361 - 400 ریال - انتخاب
5- رساله توضیح المسائل
نويسنده:روح‌الله خمینی ؛ شارح:احسان رضوانی - راه امام - دیویی: 297.3422 - 337 صفحه - چاپ 1 سال 1359 - انتخاب
6- رساله توضیح المسائل
نويسنده:روح‌الله خمینی - سید جمال - دیویی: 297.3422 - 349 صفحه - چاپ 2 سال 1361 - 150 ریال - انتخاب
7- رساله توضیح المسائل
نويسنده:محمدرضا گلپایگانی - انتشارات ایران - دیویی: 297.3422 - 476 صفحه - رقعی - چاپ 2 سال 1362 - 400 ریال - انتخاب
8- رساله توضیح المسائل
نويسنده:ابوالقاسم موسی‌خویی - انتشارات ایران - دیویی: 297.3422 - 527 صفحه - چاپ 1 سال 1361 - 400 ریال - انتخاب
9- رساله توضیح المسائل
نويسنده:ابوالقاسم موسی‌خویی - گلی - دیویی: 297.3422 - 527 صفحه - چاپ 1 سال 1360 - 400 ریال - انتخاب
10- رساله توضیح المسائل
نويسنده:ابوالقاسم موسی‌خویی - ایران - دیویی: 297.3422 - 527 صفحه - چاپ 2 سال 1361 - 400 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 503