لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (0)
تالیف (8)
ترجمه (3)
تهران (8)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (11) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نفوذپذیری غشاهای لیپیدی
نويسنده:حامد رستمی - تلیاب - دیویی: 574.87 - 150 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 400000 ریال - 5 -36-6334-622-978 انتخاب
2- دنیای روابط متابولیسم "قند و چربی"
نويسنده:هانیه صاحبکارخورقی ؛ ويراستار:حمید کسنوی‌یزدی - پیدار - دیویی: 574.87 - 156 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 300000 ریال - 1 -366-499-600-978 انتخاب
3- متابولیسم لیپید
نويسنده:احسان احمدی‌پور ؛ نويسنده:فرشته احمدی‌پور ؛ نويسنده:ناهید حق‌نظری - احمدی‌پور - دیویی: 612.397 - 100 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 250000 ریال - 1 -01-6057-622-978 انتخاب
4- درسنامه متابولیسم لیپید به انضمام کاربرد بالینی
نويسنده:لیلا علمی ؛ زيرنظر:جواد محمدنژاداروق - احمدی‌پور - دیویی: 612.397 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100000 ریال - 2 -04-6057-622-978 انتخاب
5- متابولیسم لیپیدها "مرجع دانشگاهی (دکتری)"
گردآورنده: دپارتمان زیست‌شناسی مدرسان برتر - مدرسان برتر - دیویی: 572.57 - 140 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 136000 ریال - 8 -256-335-600-978 انتخاب
6- لیپیدها و غشاهای سلولی
زيرنظر:محمد محمدنژاد ؛ زيرنظر:پروین پاسالار ؛ مترجم:جواد محمدنژاداروق - اطمینان راد - دیویی: 574.19 - 38 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 100000 ریال - 0 -55-8607-964-978 انتخاب
7- درسنامه متابولیسم لیپید به انضمام کاربرد بالینی
نويسنده:لیلا علمی ؛ زيرنظر:جواد محمدنژاداروق - احمدی‌پور - دیویی: 612.397 - 94 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 2 -04-6057-622-978 انتخاب
8- هورمون‌های بافت چربی
نويسنده:سودابه فلاح ؛ نويسنده:محمدتقی گودرزی ؛ نويسنده:سپیده برزین - موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران - دیویی: 612.397 - 344 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 350000 ریال - 3 -550-124-600-978 انتخاب
9- نشخوارکنندگان و چربی‌ها
گردآورنده:مهدی گنج‌خانلو ؛ گردآورنده:ابوالفضل زالی ؛ گردآورنده:حسین زکریاپوربهنمیری - جهاد دانشگاهی ‌واحد تهران - دیویی: 636.20852 - 340 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 170000 ریال - 0 -193-133-600-978 انتخاب
10- متابولیسم (نگاه اجمالی)
نويسنده:کارول‌جین کافی ؛ مترجم:مریم مهاجرانی ؛ ويراستار:صادق بردبار - دانشگاه مازندران - دیویی: 612.39 - 468 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 75000 ریال - 5 -89-2571-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2