لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(14)
چاپ مجدد (4)
تالیف (16)
ترجمه (2)
تهران (13)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (8)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (18) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- صرفه‌جویی در مصرف برق (بچسبان و بیاموز)
نويسنده:فریبا همتیان ؛ تصويرگر:نازنین جمشیدی - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - دیویی: 621.31 - 26 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 70000 ریال - 6 -865-389-964-978 انتخاب
2- خانه و انرژی 1
نويسنده:سعید زارع ؛ نويسنده:حسن نامی - بوی شهر بهشت (وابسته به سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری مشهد) - دیویی: 621.31 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 5000 ریال - 9 -37-7011-600-978 انتخاب
3- سفر برق (درباره‌ی مصرف بهینه‌ی برق)
نويسنده:سمیه سپهروند ؛ ويراستار:شیوا مقصود ؛ تصويرگر:بهار اخوان - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان،سازمان بهره‌وری انرژی ایران - دیویی: 333.79 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 120000 ریال - 5 -680-389-964-978 انتخاب
4- مدیریت بار خانگی و تعرفه‌گذاری در سیستم قدرت
نويسنده:نجمه خالقی‌فر ؛ نويسنده:حمید آماده ؛ نويسنده:محمدحسین رضائیان‌کوچی - آرنا - دیویی: 621.31 - 140 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 70000 ریال - 8 -017-356-600-978 انتخاب
5- خانه با برق، خانه بی‌برق (درباره‌ی مصرف بهینه‌ی برق)
نويسنده:سمیه سپهروند ؛ ويراستار:شیوا مقصود ؛ تصويرگر:بهار اخوان - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان،سازمان بهره‌وری انرژی ایران - دیویی: 333.79 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 45000 ریال - 2 -511-389-964-978 انتخاب
6- خانه با برق، خانه بی‌برق (درباره‌ی مصرف بهینه‌ی برق)
نويسنده:سمیه سپهروند ؛ ويراستار:شیوا مقصود ؛ تصويرگر:بهار اخوان - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان،سازمان بهره‌وری انرژی ایران - دیویی: 333.79 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 55000 ریال - 2 -511-389-964-978 انتخاب
7- پرسش و پاسخ‌های متداول برای مصرف بهینه انرژی برق
نويسنده:علیرضا صبوری‌کیوانلو ؛ نويسنده:محمد صدقی ؛ نويسنده:سحر کشمیری - بوستان کاغذی - دیویی: 333.7916 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 198000 ریال - 7 -21-6783-622-978 انتخاب
8- سفر برق (درباره‌ی مصرف بهینه‌ی برق)
نويسنده:سمیه سپهروند ؛ تصويرگر:بهار اخوان - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان،سازمان بهره‌وری انرژی ایران - دیویی: 333.79 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 45000 ریال - 5 -680-389-964-978 انتخاب
9- الزامات اقتصادی در برنامه‌ریزی توسعه شبکه‌های توزیع برق
نويسنده:رضا دشتی ؛ نويسنده:طه لسانی ؛ ويراستار:احسان دشتی - ستاره جنوب - دیویی: 621.31 - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 3 -76-5023-600-978 انتخاب
10- صرفه‌جویی در مصرف برق (بچسبان و بیاموز)
نويسنده:فریبا همتیان ؛ تصويرگر:نازنین جمشیدی - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - دیویی: 621.31 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 75000 ریال - 6 -865-389-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2