لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (1)
تالیف (7)
ترجمه (2)
تهران (9)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (9) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تربیت ‌بدنی عمومی 1 و 2
نويسنده:مهران قهرمانی ؛ نويسنده:سارا کربلایی‌فر ؛ نويسنده:یوسف پرهوده - علوم ورزشی - دیویی: 613.71076 - 164 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 150000 ریال - 3 -73-6467-600-978 انتخاب
2- متابولیسم پروتئین‌ها و نوکلئوتیدها
نويسنده:احسان احمدی‌پور ؛ نويسنده:ناهید حق‌نظری ؛ نويسنده:فرشته احمدی‌پور - احمدی‌پور - دیویی: 574.19225 - 104 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 250000 ریال - 5 -6-97414-600-978 انتخاب
3- درسنامه متابولیسم پروتئین به انضمام کاربرد بالینی
نويسنده:لیلا علمی - احمدی‌پور - دیویی: 612.397 - 94 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 6 -06-6057-622-978 انتخاب
4- تربیت ‌بدنی عمومی 1 و 2
نويسنده:مهران قهرمانی ؛ نويسنده:سارا کربلایی‌فر ؛ نويسنده:یوسف پرهوده - علوم ورزشی - دیویی: 613.71076 - 164 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 175000 ریال - 3 -73-6467-600-978 انتخاب
5- مجموعه اصول بیوشیمی لنینجر: عملکرد پروتئین‌ها
نويسنده:آلبرت‌ال. لنینگر ؛ نويسنده:مایکل‌ام. کاکس ؛ نويسنده:دیویدلی نلسون - جعفری - دیویی: 574.19 - 96 صفحه - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 34500 ریال - 9 -58-5601-600-978 انتخاب
6- راهنمای کاربردی مکمل پروتئین وی ایزوله و کربوهیدرات
نويسنده:ندا علی‌زاده‌جورکویه - آموزشی تالیفی ارشدان - دیویی: 574.19225 - 86 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 200000 ریال - 4 -892-995-600-978 انتخاب
7- مجموعه اصول بیوشیمی لنینجر: بیولوژی مولکولی
نويسنده:آلبرت‌ال. لنینگر ؛ نويسنده:مایکل‌ام. کاکس ؛ نويسنده:دیویدلی نلسون - جعفری - دیویی: 574.19 - 256 صفحه - جلد 10 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 89600 ریال - 2 -57-5601-600-978 انتخاب
8- متابولیسم پروتئین‌ها و نوکلئوتیدها
نويسنده:احسان احمدی‌پور ؛ نويسنده:ناهید حق‌نظری ؛ نويسنده:فرشته احمدی‌پور - اندیشه رفیع - دیویی: 574.19225 - 106 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 150000 ریال - 2 -670-987-964-978 انتخاب
9- ساختار و متابولیسم اسیدهای آمینه و پروتئین‌ها
نويسنده:منیره ملکی - علمی سنا - دیویی: 612.015756 - 106 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 130000 ریال - 8 -75-7827-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1