لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(280)
چاپ مجدد (447)
تالیف (581)
ترجمه (146)
تهران (584)
شهرستان (143)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (123)

تعداد یافت شده (727) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- روانشناسی تربیتی
نويسنده:محمدحسین سروری - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 370.15 - 576 صفحه - وزیری - چاپ 2 سال 1366 - 1100 ریال - انتخاب
2- روانشناسی تربیتی
نويسنده:لی‌جی کرانباخ ؛ مترجم:محمدحسین سروری ؛ مترجم:مسعود رضوی - دهخدا - دیویی: 370.15 - 566 صفحه - جلد 2 - وزیری - چاپ 1 سال 1367 - 2000 ریال - انتخاب
3- نقش بازی در پرورش فکری کودک
نويسنده: بوندارنکو ؛ نويسنده:آ.ای. ماتویسک ؛ مترجم:مهری باباجان - نشر دنیای نو - دیویی: 370.15 - 160 صفحه - رقعی - چاپ 2 سال 1367 - 450 ریال - انتخاب
4- نقش بازی در پرورش فکری کودک
نويسنده: بوندارنکو ؛ نويسنده:آ.ای. ماتویسک ؛ مترجم:مهری باباجان - نشر دنیای نو - دیویی: 370.15 - 160 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1366 - 380 ریال - انتخاب
5- نقش نیازهای روانی در بهداشت روانی و آموزش و پرورش
نويسنده:علی میرزابیگی - اطلاعات - دیویی: 155.4 - 64 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1367 - 250 ریال - انتخاب
6- کاربرد روان‌شناسی در آموزش
نويسنده:رابرت بیلر ؛ مترجم:پروین کدیور ؛ ويراستار:مهشید یاسایی - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 370.15 - 416 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری - چاپ 2 سال 1368 - 1500 ریال - انتخاب
7- روانشناسی پرورشی (روانشناسی یادگیری وآموزش)
نويسنده:علی‌اکبر سیف - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - دیویی: 370.15 - 692 صفحه - چاپ 4 سال 1368 - 3500 ریال - انتخاب
8- مبانی روان‌شناختی تربیت
نويسنده:علی‌اکبر شعاری‌نژاد - وزارت فرهنگ و آموزش عالی، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی - دیویی: 370.15 - 746 صفحه - چاپ 2 سال 1368 - 2200 ریال - انتخاب
9- چگونگی شکوفائی تن و جان در کانون‌های تربیتی
نويسنده:آنتوان‌سمیونویچ ماکارنکو ؛ مترجم:بهروز کیوان - موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 370.15 - 190 صفحه - چاپ 1 سال 1363 - 250 ریال - انتخاب
10- کاتالوگ نمایشگاه بین‌المللی کتابهای دانشگاهی
- مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 011.34 - 208 صفحه - خشتی - چاپ 1 سال 1366 - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 73