لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(39)
چاپ مجدد (94)
تالیف (9)
ترجمه (124)
تهران (129)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (133) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پزشک و روح
نويسنده:ویکتورامیل فرانکل ؛ مترجم:فرخ سیف‌بهزاد - ویس - دیویی: 616.8 - 463 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1366 - 900 ریال - انتخاب
2- تمدن و ملالت‌های آن
نويسنده:زیگموند فروید ؛ مترجم:محمد مبشری - نشر ماهی - دیویی: 150.1952 - 124 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1392 - 55000 ریال - 0 -34-7948-964-978 انتخاب
3- تمدن و ملالت‌های آن
نويسنده:زیگموند فروید ؛ مترجم:محمد مبشری - نشر ماهی - دیویی: 150.1952 - 124 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1398 - 180000 ریال - 0 -34-7948-964-978 انتخاب
4- خودکاوی
نويسنده:کارن هورنی ؛ مترجم:محمدجعفر مصفا - بهجت - دیویی: 150.1957 - 330 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1391 - 100000 ریال - 7 -99-6671-964-978 انتخاب
5- روانشناسی ضمیر ناخودآگاه
نويسنده:کارل‌گوستاو یونگ ؛ مترجم:محمدعلی امیری ؛ ويراستار:سیروس پرهام - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 150.1954 - 290 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1383 - 15000 ریال - 1 -098-445-964 انتخاب
6- خودکاوی
نويسنده:کارن هورنی ؛ مترجم:محمدجعفر مصفا - بهجت - دیویی: 150.1957 - 332 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 13 سال 1397 - 250000 ریال - 7 -99-6671-964-978 انتخاب
7- جزم‌اندیشی مسیحی و جستارهایی در مذهب، روانشناسی و فرهنگ
نويسنده:اریک فروم ؛ مترجم:منصور گودرزی - مروارید - دیویی: 150.1957 - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1398 - 430000 ریال - 3 -64-6026-964-978 انتخاب
8- اصول روانکاوی بالینی
نويسنده:زیگموند فروید ؛ مترجم:سعید شجاع‌شفتی - ققنوس - دیویی: 618.8917 - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 18000 ریال - 2 -134-311-964 انتخاب
9- بنام زندگی
نويسنده:اریک فروم ؛ مترجم:اکبر تبریزی - فیروزه - دیویی: 150.1957 - 214 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 12 سال 1399 - 250000 ریال - 9 -09-6542-964-978 انتخاب
10- زبان از یاد رفته: مقدمه ای بر درک زبان
نويسنده:اریک فروم ؛ مترجم:ابراهیم امانت - مروارید،سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی - دیویی: 135.3 - 344 صفحه - رقعی - چاپ 3 سال 1362 - 350 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 14