لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(31)
چاپ مجدد (0)
تالیف (30)
ترجمه (1)
تهران (18)
شهرستان (13)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (31) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نقش سرمایه اجتماعی در پیشگیری از جرم از منظر جرم‌شناسی و آموزه‌های دینی
نويسنده:صادق عاشری‌لشت‌نشایی - بلور - دیویی: 302 - 158 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 120000 ریال - 5 -534-306-600-978 انتخاب
2- بهره‌مندی از اسلوب نبوی در پیشگیری از جرم در قوانین اسلامی
نويسنده:خلیل خدری ؛ ويراستار:معصومه اسفندیاری - صالحیان - دیویی: 297.4834 - 242 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 200000 ریال - 3 -008-214-622-978 انتخاب
3- اسلام و مبارزه با اعمال مجرمانه
نويسنده:مصطفی‌ابراهیم زلمی ؛ مترجم:محمود خوش‌خبر - آراس - دیویی: 297.483 - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 40000 ریال - 8 -67-7682-600-978 انتخاب
4- بررسی تاثیر آموزه‌های دینی در پیشگیری و کنترل جرم
نويسنده:محمود پرتوی - نوروزی - دیویی: 297.4834 - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 120000 ریال - 5 -503-449-600-978 انتخاب
5- نقش جامعه اسلامی در جرم‌زدایی
نويسنده:رضا فکوری‌نیا - علوم و فنون پزشکی اهواز - دیویی: 364.40955 - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 200000 ریال - 4 -43-8706-600-978 انتخاب
6- نقش دین در کاهش جرم
نويسنده:مهرانگیز جعفری‌عنا - ندای کارآفرین - دیویی: 297.4834 - 90 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 145000 ریال - 2 -103-482-600-978 انتخاب
7- ورود ممنوع: مروری بر راه‌های پیشگیری از وقوع جرم در نظام حقوقی اسلام
نويسنده:زهرا حسین‌آبادی ؛ ويراستار:سیده‌فضیلت روحانی‌رانکوهی - دانشیاران ایران - دیویی: 297.4834 - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 130000 ریال - 3 -77-7859-600-978 انتخاب
8- نقش نهادهای اجتماعی در پیشگیری از جرم
نويسنده:اصغر امیدوند - مجمع علمی و فرهنگی مجد - دیویی: 364.40955 - 220 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 180000 ریال - 3 -815-193-600-978 انتخاب
9- بررسی عوامل موثر بر پیشگیری از جرم در نظام حقوقی اسلام
نويسنده:روح‌الله خلیلی - وارش‌وا - دیویی: 297.4834 - 104 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 100000 ریال - 6 -23-8818-600-978 انتخاب
10- پیشگیری کرامت مدار از جرم
نويسنده:مرتضی عارفی - حقوق شهروندی - دیویی: 364.4 - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 250000 ریال - 2 -7-99496-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4