لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (10)
تالیف (21)
ترجمه (0)
تهران (21)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (11)

تعداد یافت شده (21) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- Order زنان، زایمان و مامایی
نويسنده:علی اکبرزاده‌پاشا ؛ ويراستار:حجت‌اله اکبرزاده‌پاشا - مرکز نشر پاشا،گلبان - دیویی: 618.2 - 656 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 11 سال 1382 - 45000 ریال - 9 -21-6265-964 انتخاب
2- بارداری - زایمان (عادی و غیرعادی)
نويسنده:مینو پاک‌گوهر - موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران - دیویی: 618.2 - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 24300 ریال - 7 -036-354-964 انتخاب
3- زنان و زایمان
گردآورنده:علیرضا پارساپور ؛ ويراستار:وحید حسینی‌جناب - برای فردا - دیویی: 618.2 - 472 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 29700 ریال - 3 -01-5736-964 انتخاب
4- سری آزمونهای پرانترنی و دستیاری: زنان و زایمان
گردآورنده:علیرضا پارساپور ؛ بازنويسي:وحید حسینی‌جناب ؛ زيرنظر:اشرف معینی - برای فردا - دیویی: 610 - 304 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 29700 ریال - 3 -01-5736-964 انتخاب
5- 840 پرسش با پاسخ تشریحی امتحانات کارشناسی ارشد مامایی
نويسنده:کامران احمدی‌جزی ؛ نويسنده:مهدی آقاحسین‌فینی ؛ نقاش:ماریا راستگوفهیم - تیمورزاده،طبیب - دیویی: 618.2 - 360 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 22500 ریال - 8 -217-456-964 انتخاب
6- مجموعه پاسخ‌های تشریحی به پرسش‌های تفکیکی آزمونهای پذیرش دستیار و ...: بارداری، مامایی و بیماریهای ..
گردآورنده:امیرحسن محبوبی ؛ باهمكاري:شادی محمدی - تیمورزاده،طبیب - دیویی: 610.76 - 368 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 29500 ریال - 9 -516-456-964 انتخاب
7- مجموعه پاسخ‌های تشریحی به پرسش‌های تفکیکی آزمونهای پذیرش دستیار و پیشکارورزی اردیبهشت ...: جراحی
گردآورنده:امیرحسن محبوبی ؛ باهمكاري:شادی محمدی - تیمورزاده،طبیب - دیویی: 610.76 - 368 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 24500 ریال - 9 -354-456-964 انتخاب
8- مجموعه پاسخ‌های تشریحی به پرسش‌های تفکیکی آزمونهای پذیرش دستیار و ...: بارداری، مامایی و بیماریهای ..
گردآورنده:امیرحسن محبوبی ؛ باهمكاري:شادی محمدی - تیمورزاده،طبیب - دیویی: 610.76 - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 22500 ریال - 0 -353-456-964 انتخاب
9- Order زنان، زایمان و مامایی
نويسنده:علی اکبرزاده‌پاشا ؛ ويراستار:حجت‌اله اکبرزاده‌پاشا - مرکز نشر پاشا،گلبان - دیویی: 618.2 - 658 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 11 سال 1382 - 45000 ریال - 9 -21-6265-964 انتخاب
10- بارداری - زایمان (عادی - غیرعادی)
نويسنده:مینو پاک‌گوهر - دیباگران ‌تهران - دیویی: 618.2 - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 17000 ریال - 7 -036-354-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3