لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(300)
چاپ مجدد (356)
تالیف (506)
ترجمه (150)
تهران (495)
شهرستان (161)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (105)

تعداد یافت شده (656) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فرهنگ بزرگ جامع نوین عربی - فارسی مصور: بضمیمه رجال نامی شیعه (ج 2 - 1)
نويسنده:احمد سیاح - اسلام - دیویی: 492.73 - 916 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری - چاپ 9 سال 1363 - 2500 ریال - انتخاب
2- ترجمه المنجد
مترجم:مصطفی رحیمی‌اردستانی - صبا - دیویی: 492.73 - 1120 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1386 - 964-6448-50-X انتخاب
3- فرهنگ دانشگاهی عربی به فارسی: ترجمه المنجد الابجدی
نويسنده:لویس معلوف ؛ مترجم:احمد سیاح - فرحان - دیویی: 492.73 - 944 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1387 - 75000 ریال - 8 -3-92593-964-978 انتخاب
4- فرهنگ عربی - فارسی: ویژه دانش‌آموزان
نويسنده:عبدالرزاق اعلمی - موسسه کتابسرای اعلمی - دیویی: 492.73 - 320 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1392 - 30000 ریال - 8 -18-7860-964 انتخاب
5- فرهنگ دانشگاهی عربی به فارسی: ترجمه المنجد الابجدی
نويسنده:لویس معلوف ؛ مترجم:احمد سیاح - فرحان - دیویی: 492.73 - 952 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1383 - 55000 ریال - 3 -3-92593-964 انتخاب
6- العربیه فی السفر = عربی در سفر
نويسنده:سمیه یعقوبی ؛ نويسنده:احمد مسلماوی - آرمان خرد - دیویی: 492.7834 - 62 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 100000 ریال - 5 -29-5584-600-978 انتخاب
7- فرهنگ عربی - فارسی: ترجمه کتاب المعجم العربی الحدیث ...
نويسنده:خلیل جر ؛ مترجم:حمید طبیبیان - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 492.73 - 1150 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رقعی (گالینگور) - چاپ 15 سال 1384 - 1 -0330-00-964 انتخاب
8- المصطلحات المتداوله فی الصحافه العربیه
نويسنده:محمدرضا عزیزی‌پور - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 492.73 - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1395 - 100000 ریال - 4 -766-459-964-978 انتخاب
9- المنجد: عربی، فارسی
مترجم:محمد بندرریگی - انتشارات ایران - دیویی: 492.73 - 1118 صفحه - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1377 - 80000 ریال - 8 -01-6038-964 انتخاب
10- مصطلحات الفقه
نويسنده:علی مشکینی‌اردبیلی - الهادی - دیویی: 297.303 - 580 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 5 سال 1386 - 43000 ریال - 6 -053-400-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 66