لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(223)
چاپ مجدد (211)
تالیف (191)
ترجمه (243)
تهران (399)
شهرستان (35)
كودك و نوجوان (5)
كمك درسی و آموزشی (13)

تعداد یافت شده (434) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نظری بر منطق هرمنوتیکی هیدگر و زندآگاهی حکمت انسی اسلامی
نويسنده:محمد مددپور - شرکت انتشارات سوره مهر - دیویی: 193 - 66 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 4500 ریال - 0 -121-506-964 انتخاب
2- حقیقت و زیبایی: درس‌های فلسفه‌ی هنر
نويسنده:بابک احمدی - نشر مرکز - دیویی: 701 - 608 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 28 سال 1393 - 345000 ریال - 0 -115-305-964-978 انتخاب
3- نظریه‌های ادبیات و نقد
نويسنده:برنا موران ؛ مترجم:ناصر داوران - نگاه - دیویی: 801.95 - 408 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 360000 ریال - 6 -596-351-964-978 انتخاب
4- هنر در آینه اندیشه
نويسنده:شهره امینیان - نشر اندیشه - دیویی: 701.03 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 10000 ریال - 964-6580-22-X انتخاب
5- حقیقت و زیبایی: درس‌های فلسفه‌ی هنر
نويسنده:بابک احمدی - نشر مرکز - دیویی: 701 - 608 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 25 سال 1392 - 295000 ریال - 0 -115-305-964-978 انتخاب
6- معنویت در هنر
نويسنده:واسیلی کاندینسکی ؛ مترجم:اعظم نورالله‌خانی - اسرار دانش - دیویی: 701.7 - 156 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1387 - 20000 ریال - 964-6719-52-X انتخاب
7- بیانیه‌ی مکتب رمانتیک
نويسنده:آین راند ؛ مترجم:نیلوفر آقاابراهیمی - تمدن علمی - دیویی: 801.9 - 236 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 225000 ریال - 3 -38-8127-600-978 انتخاب
8- فلسفه چیست
نويسنده:ژیل دولوز ؛ نويسنده:فلیکس گاتاری ؛ مترجم:محمدرضا آخوندزاده - نشر نی - دیویی: 107 - 322 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 260000 ریال - 6 -375-185-964-978 انتخاب
9- حقیقت و زیبایی: درس‌های فلسفه‌ی هنر
نويسنده:بابک احمدی - نشر مرکز - دیویی: 701 - 612 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 14 سال 1387 - 99000 ریال - 0 -115-305-964-978 انتخاب
10- 6 درس طراحی
نويسنده:ویلیام کنتریج ؛ مترجم:شیوا نوروزی - چاپ و نشر نظر - دیویی: 701 - 174 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 480000 ریال - 2 -248-152-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 44