لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(663)
چاپ مجدد (87)
تالیف (511)
ترجمه (239)
تهران (659)
شهرستان (91)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (361)

تعداد یافت شده (750) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قلب و عروق: ویژه آزمون ارتقاء و بورد 1397 برانوالد 2015 (فصول 14 الی 16)
مترجم: دپارتمان قلب و عروق گزینه پارسیان طب ؛ مترجم:تیمور اعتماد ؛ مترجم:علی ایزدی‌آملی - گزینه پارسیان طب - دیویی: 610.12 - 236 صفحه - جلد 11 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 900000 ریال - 5 -809-411-600-978 انتخاب
2- بیماری‌های قلب
مترجم:انوش دهنادی‌مقدم ؛ مترجم:آرش رشیدی ؛ زيرنظر:فردین میربلوک - موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده،نشر طبیب - دیویی: 616.12 - 252 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 39500 ریال - 3 -925-456-964 انتخاب
3- مجموعه قلب مرجع 92
نويسنده:داود شفیعی‌گنجه ؛ نويسنده:شیرین‌سادات میرزمانی - رهپویان شریف - دیویی: 616.12 - 118 صفحه - جلد 12 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 0 -940-549-964-978 انتخاب
4- قلب: مداخلات کرونری از طریق پوست: خلاصه درس به همراه مجموعه سوالات آزمون ارتقاء و بورد قلب با پاسخ تشریحی Braunwald 2015
مترجم:فرزانه ابراهیمی ؛ مترجم:آرزو محمدی‌فر - رهپویان شریف - دیویی: 616.12 - 82 صفحه - جلد 18 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 470000 ریال - 7 -814-249-964-978 انتخاب
5- مجموعه سوالات قلب و عروق برانوالد 2015: ویژه آزمون ارتقاء و بورد 1396 (فصول 81 الی 84)
نويسنده: دپارتمان قلب و عروق گزینه پارسیان طب ؛ نويسنده:تیمور اعتماد ؛ نويسنده:علی ایزدی‌آملی - گزینه پارسیان طب - دیویی: 616.12 - 76 صفحه - جلد 27 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 700000 ریال - 8 -725-411-600-978 انتخاب
6- کلسترول و بیماریهای قلبی - عروقی
نويسنده:الیزابت سومر ؛ مترجم:پروانه خوشرو - دانا - دیویی: 616.39 - 64 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 3500 ریال - 5 -71-6242-964 انتخاب
7- مجموعه قلب مرجع 93
نويسنده:داود شفیعی‌گنجه ؛ نويسنده:مهسا بهنمون - رهپویان شریف - دیویی: 616.1 - 120 صفحه - (در30جلد ) - جلد 6 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1200000 ریال - 1 -337-321-600-978 انتخاب
8- مجموعه قلب مرجع 93
نويسنده:جواد شهابی ؛ نويسنده:مهرداد حبشی‌زاده ؛ نويسنده:داود شفیعی‌گنجه - رهپویان شریف - دیویی: 616.1 - 198 صفحه - (در30جلد ) - جلد 13 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1200000 ریال - 7 -434-321-600-978 انتخاب
9- قلب
نويسنده:راسل‌لافایت سسیل ؛ نويسنده:تنسلی‌راندولف هریسون ؛ زيرنظر:جواد میراسماعیلی - برای فردا - دیویی: 616.12 - 360 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 34700 ریال - 1 -78-5736-964 انتخاب
10- سیگار و قلب
مقدمه:سینا مرادمند ؛ به‌اهتمام:مژگان مس‌چی ؛ زيرنظر:کیوان الچیان - موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده،نشر طبیب - دیویی: 613.85 - 24 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 19500 ریال - 7 -589-420-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 75